2019 februárban induló mesterképzések

2019 februárban induló mesterképzések

Képzési
forma

Munka-
rend

Finan-
szírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj

Képzési idő (félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

A

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 támogatott 4 5 < 20
M N K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 400.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

N A

növényorvosi

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

növényorvosi

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A

szőlész-borász mérnöki3

támogatott 4 5 < 15
M N K

szőlész-borász mérnöki3

400.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

L

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

támogatott

4

5 < 20

M

L

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

400.000 Ft/félév

4

5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializáció: növényi biotechnológia.
3Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
4A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

Jelentkezési határidő: 2018. november 15. A jelentkezést elektronikus formában lehet benyújtani a www.felvi.hu honlapon keresztül (e-felvételi). A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2018. november 20.

A mesterképzésekre a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi, vagy a bolognai képzési rendszerben szerzett legalább BSc szintű végzettséggel rendelkezők vagy azt 2019. január 10-ig megszerzők jelentkezhetnek.

Az írásbeli felvételi vizsgák és a motivációs elbeszélgetések 2018. december 17-18. között kerülnek megtartásra, a jelentkezőket a pontos időpontról és helyszínről e-mail üzenet útján értesítjük.

Csatolandó dokumentumok

A mesterképzésre történő felvétel feltétele felsőfokú oklevél megléte.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása.

A mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítéséről igazolást szükséges benyújtani, amennyiben a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése (a csatolandó dokumentumok között szereplő felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására vonatkozó igazolás kérés ezen dokumentum csatolására vonatkozik).

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb 2019. január 10-ig kell feltölteni az E-felvételi felületére. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre.

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2018. december 18-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Bővebb információ a felvételi eljárásról a www.felvi.hu honlapon található.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon