In memoriam Bálint György

Életének 101. évében elhunyt dr. Bálint György, az ország kertésze, egyetemünk rubindiplomás kertészmérnöke, mindenki Bálint gazdája. Élete meghatározó eseményeinek felelevenítésével tisztelgünk emléke előtt.

 

Bálint György 1919. július 28-án, Gyöngyösön született, gazdálkodó hagyományokkal rendelkező családban. A föld és a természet iránti szeretetet szüleitől kapta örökül, már egészen kis korában. Édesapja több nyelven beszélő, vállalkozó és kísérletező szellemű középbirtokos volt, aki már három éves korában kivitte fiát a szántóföldre, a szőlőültetvényre, és az istállókba, hogy mielőbb tudatosuljon a fiúban, mit jelent gazdának lenni.

Páratlanul gazdag és hosszú pályafutását a természet és a növénytermesztés szeretete kísérte végig. A kertész szakmához egész élete során hűséges maradt, melynek során mindig szem előtt tartotta a számára elsődleges értékeket, amelyet Ő így fogalmazott meg:

„A haza és a termőföld életem két legfontosabb pontja."

Az elemi iskolát, majd a gimnáziumot Gyöngyösön végezte el, és élvezetes cserkész évei alatt részt vett 1933-ban a Gödöllőn tartott dzsemborin. 1937-ben érettségizett a főgimnáziumban, majd felvették intézményünk jogelődjébe, a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézetbe, hol 1941-ben kertészmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően 1942-ben munkaszolgálatra hívták, ahonnan koncentrációs táborba került, majd 1945-ben szabadult.

A háború után a budapesti Magyar Agrártudományi Egyetem hallgatója lett, ahol 1949-ben diplomázott mezőgazdasági mérnökként.

Hazatérését követően a családi birtokon gazdálkodott egészen 1948-ig. A család Pestre költözése után több helyen is dolgozott az állami szférában. 1949-től a Földművelésügyi Minisztériumban, mely idő alatt egy mezőgazdasági szakkönyveket kiadó csoport tagjaként számos kertészeti szakkötetet írt és szerkesztett. Ezt követően a Kertészeti Kutató Intézet tudományos munkatársa lett, egészen 1952-ig, ahol a gyümölcstermesztés fenológiájával foglalkozott, amely során elsősorban a környezeti viszonyok hatását tanulmányozták a növények életére.

1955 és 1959 között újra a termesztésben dolgozhatott, a Mányi Állami Gazdaság főagronómusaként, így az egész gazdaság vezetése és fejlesztése volt a feladata, később igazgatója is lett. Az állami gazdaságok összevonásakor a Fejér Megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságára került, ahol főkertészként alkalmazták 1960-tól 1964-ig. Ezt követően három éven át Budapesten, az Állami Biztosító Főigazgatóság szakértőjeként dolgozott, amely idő alatt a Meteorológiai Intézet kutatóival is dolgozott együtt, elsősorban a jégesők elhárításának lehetőségei irányában.

Számos cikke, tanulmánya jelent meg természettudományi, kertészeti, mezőgazdasági és ismeretterjesztő folyóiratokban. Nyugdíjazásáig, 1981-ig a Kertészet és Szőlészet főszerkesztői teendőit látta el, 1970-1981 között a Kertgazdaságot szerkesztette, később két általa alapított folyóirat szerkesztője is volt, 1972-1981 között a Kerti Kalendáriumnak, 1984-1988 között pedig a Kertbarát Magazinnak. Rendszeresen jelentek meg cikkei nagyobb országos lapokban is, mint a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Szabad Föld és a Nők Lapja.

1981-től 2009-ig állandó rovata volt a Magyar Televízió Ablak című magazinjában, ahol Bálint gazdaként ismerte és szerette meg az ország, aki a mezőgazdaság, és főleg a kertészet ügyeiről értekezett a műsorban. Emellett a könyvírásnak szentelte maradék idejét és rengeteg előadást tartott. 1991 és 2000 között főszerkesztője volt az MTV Gazdaképző című műsorának. A MÚOSZ Agrár- és Szövetkezeti Szakosztálya és a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület elnöke, a TIT és a Magyar Borakadémia alelnöke volt. 1989-től tagja a Budapest Rotary Clubnak, amelynek két évig alelnöke is volt.

A tanítás és az ismeretek átadása már fiatal kora óta szívügye volt. Még a főiskola alatt tagja volt egy növényvédelmi kutatócsoportnak, amely első oktatási, felsőoktatási intézményben végzett kutatási munkája volt. A főiskola befejeztével szeretett volna ott is tanítani, azonban ez az akkori politikai helyzetben nem valósulhatott meg. Szívesen tanított azonban szakmunkásokat, az állami gazdaságban eltöltött évek alatt is nagy figyelmet fordított a dolgozók képzésére. Később társalapítója volt a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesületnek, melynek célja volt, hogy a frissen földhöz jutó embereket megtanítsák a gazdálkodás alapjaira. Később a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán nyolc éven keresztül tanított agrárkommunikációt is, a Kertészeti Egyetemen pedig alkalmi jelleggel tartott előadásokat. A Kecskeméti Főiskolán is tanított egy időben, ahol címzetes főiskolai tanár kitüntető címet is kapott. 1995-ben szerezte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Tudományos pályája során különösen a gyümölcstermesztés tudományterületén tevékenykedett sokat.

 

Pályafutása során elért kimagasló eredményeit számos kitüntetéssel ismerték el:

 • Munka Érdemrend arany fokozata 
 • A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata
 • SZOT-díj (1988)
 • Táncsics Mihály-díj (1990)
 • MÚOSZ Aranytoll életműdíj (1998)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2005)
 • Fehér Rózsa-díj (2007)
 • 2009-ben Gyöngyös, majd Budapest díszpolgára 
 • A Hajléktalan Emberért díj (2009)
 • Hazám-díj (2017)
 • Prima Primissima díj (2017)
 • Magyar Szabadságért díj (2018)
 • Év Agrárembere Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2019)
 • Várda díszpolgára (2019)
 • Wesley díj (2019)

 

„Eljátszogatok azzal a gondolattal, hogy a kertészkedés nem csak reálisan elfogyasztható termények előállítása, hanem van egy olyan hatása az emberre, hogy sikerélményt ad, meg serkenti az embereket arra, hogy gondolkodjanak, tervezzenek, alkossanak valamit, és ez talán a társadalom egészének értékeit is növeli.”

(Idézet a dr. Bálint Györggyel készített interjúból a Visszaemlékezések című oldalon, az interjút Bolgár Dániel készítette 2009-ben, a visszaemlékezést szerkesztette Somlai Katalin)

 

„Ha visszatekintek az éltemre, nagyon sok mindenhez hűtlen lettem, de a szakmámhoz sohasem, és ennek örülök.”

Bálint György egy hosszú és tartalmas kertész életpálya végén az utolsó percig aktív volt: szakmai és szaktanácsadói munkáját soha nem hagyta abba, és több neves rendezvény szakmai bírálóbizottságának állandó tagjaként tevékenykedett. Szakmai munkássága példaként áll a fiatal kertész generációk előtt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjék békében! 

 

magyar