A legkiválóbb kutatók között a Szent István Egyetem két oktatója

Ünnepélyes keretek között az MTA Dísztermében adták át a legnagyobb presztízsű elismerést, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A nívós elismerésben, valamint az ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai-plakettben a Szent István Egyetem két munkatársa is részesült. Dr. Csergő Anna Mária a növényökológia, dr. Kicsiny Richárd pedig a napkollektoros rendszerek matematikai modellezése terén végez kutatásokat.

 

A PhD-fokozat megszerzését követő időben fontos anyagi támogatást jelentő Bolyai-ösztöndíjat idén 151-en nyerték el, köztük a SZIE Kertészettudományi Kar egyetemi docense, dr. Csergő Anna Mária, aki többek között a globális környezeti változások és a növényi életstratégiák kapcsolatát, valamint a növényi populációk kihalásának kockázatait vizsgálja. "Az Ösztöndíj révén egy globális szigethatás-elmélet megalapozásán fogok dolgozni. Az elszigetelődés jelenségének vizsgálata azért rendkívül fontos, mert napjainkban a környezeti változások miatt a természetes élőhelyek és hagyományos kultúrtájak rohamosan átalakulnak, feldarabolódnak, a növény- és állatpopulációk elszigetelődését, állományaik kritikus csökkenését, számos esetben a lokális kihalásukat eredményezve. Keveset tudunk arról, hogy a különböző fajok mely életstratégiák által válnak érzékenyebbé vagy éppen ellenállóbbá az elszigetelt életmóddal szemben. A növények élőhely-mozaikokban való hosszútávú fennmaradási esélyeinek megismerése és becslése az önfenntartó ökológiai rendszerek működésére nézve (és az ember számára érdekes ökoszisztéma szolgáltatások folyamatosságára) nyújthatnak kulcsfontosságú információkat az átalakuló világban" - mutat rá jövőbeli munkájának jelentőségére a díjazott.

A testület 2001-ben határozott úgy, hogy a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó, korábbi Bolyai-ösztöndíjasoknak emléklapot adományoz, közülük a legjobbakat pedig MTA Bolyai-plakett kitüntetésben is részesíti. Erre a Bolyai-plakettre találták méltónak a SZIE kutatóját, dr. Kicsiny Richárd gépészmérnököt is, aki munkája során napkollektoros rendszerek matematikai modellezésével és szabályozásával foglakozik. A SZIE Gépészmérnöki Karának egyetemi docense elsődleges társadalmi fontosságuk miatt már korán elköteleződött a megújuló energiaforrások felé, az általa pontosított modellek pedig lehetővé teszik a fizikai folyamatok jobb előrejelzését és a napkollektoros rendszerek továbbfejlesztését is. A Bolyai-ösztöndíj támogatásával folyó kutatás során egyebek mellett a több fogyasztót ellátó napkollektoros rendszerek hozamának optimális elosztásával is foglalkozott, melynek vizsgálatához játékelméleti megközelítést alkalmazott.

Az 1996-ban alapított, a Magyar Tudományos Akadémia által életre hívott díjban elismert kutatókkal kapcsolatban Dr. Tulassay Tivadar, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elnöke elmondta – az elmúlt két évtizedben a Bolyai-ösztöndíj a fiatal kutatókat érintő legnagyobb presztízsű ösztöndíjjá alakult, amely a pálya elején kiemeli a kiemelésre méltókat, és további lehetőségeket kínál számukra. Mintegy megmutatja őket a kutatói közösségnek, hogy rájuk lehet számítani, ők azok, akik majd a zászlót fölemelve tovább fogják vinni, akik meg tudják újítani és európai vagy világszintre tudják emelni a magyar tudományos életet.

 

Ebben az évben tizenkilencedik alkalommal adták át a plaketteket és az emléklapokat. A Kuratórium 172 fő záró kutatói jelentését értékelte. Közülük 80 főnek emléklapot, 14 főnek pedig plakettet is adományozott.

 

Forrás: szie.hu
Fotó: Szigeti Tamás, MTA