Kertészeti vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzési szak tanterve

A tantárgy

Kódja Megnevezése Felelőse

Félévi óraszáma

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

 

1. szemeszter

  Multifunkcionális agrárgazdaság Sidlovits Diána

20

5

V

  Agrárjog és a gazdasági élet joga Kator Zoltán

20

5

V

  Pályázatírás alapjai a kertészetben Botos Ernő Péter

10

5

V

  Kertészeti vállalkozások gazdaságtana Kocsis Márton

20

5

V

  Kertészeti piacok szervezése Sidlovits Diána

20

5

V

  Kertészeti termékek marketingje, eladásösztönzése Botos Ernő Péter

20

5

V

  Szakdolgozat készítés I. Sidlovits Diána

10

0

i.a.

Összesen:

120

30

5V1G1I

 

2. szemeszter

  Farmmenedzsment Kocsis Márton

20

5

gy.j.

  A kertészet szakigazgatása Kator Zoltán

20

5

V

  Támogatások a kertészetben Sidlovits Diána

20

5

gy.j.

  Pénzügyi és adózási ismeretek Kocsis Márton

10

5

gy.j.

  Szakdolgozat készítés II. Sidlovits Diána

10

10

i.a.

Összesen:

80

30

1V3G1I