Dísznövényalkalmazási szak

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű, átfogó ismeretekkel rendelkeznek a bel- és kültéri növényalkalmazás területén, melyet a mélyreható növényismeret, műszaki ismeretek, esztétikai ismeretek biztosítanak.

A részvétel feltételei: agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően dísznövényalkalmazási szakmérnök vagy dísznövényalkalmazási szakember.

Főbb tanulmányi területek

A képzésen oktatott ismeretek:

  • alapozó ismeretek (18 kredit): a növényalkalmazás alapjai, dendrológiai, évelő- és egynyári dísznövények ismerete, beltéri és szabadföldi növényalkalmazás;
  • szakhoz kapcsolódó specifikus ismeretek (32 kredit): évelő dísznövények hagyományos és újszerű alkalmazási lehetőségei, virágágyi és balkonnövények alkalmazása, speciális dendrotaxonok felhasználása, különleges dísznövények alkalmazási lehetőségei;
  • szakdolgozat készítése: 10 kredit.

Az ideális jelentkező

Az ideális jelentkező jó problémafelismerő- és –megoldó-képességgel rendelkezik, érdeklődik a dísznövénytermesztés és –felhasználás innovatív módjai iránt, rugalmas és kreatív. A képzés segít a megfelelő önértékelési képesség és a minőség iránti elkötelezettség kialakításában.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók speciális szaktudásuk révén a kül- és beltéri dekorációs szolgáltató iparban helyezkedhetnek el, illetve alkalmasakká válnak saját vállalkozás beindítására. Széleskörű ismereteik nemcsak hazánkban, hanem az Európai Unió más, fejlett országában is versenyképessé teszik őket.

A képzés jellemzői

Kezdete: tavaszi félévben 2018. február 19., őszi félévben 2018. szeptember 17.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: 2 hét/félév
Önköltségi díj: 160.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák – beszámoló, kollokvium, szigorlat – letételéből, valamint szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok és szigorlatok sikeres letétele;
  • a tantervben előírt szakmai gyakorlatok teljesítése;
  • két bíráló által elfogadott diplomamunka.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: februári kezdésre 2018. január 26., szeptemberi kezdésre 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Dr. Honfi Péter egyetemi docens
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7270
Fax: 305 6333
E-mail: Honfi.Peter@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve