Tudományos diákköri munka a Kertészettudományi Karon

A Kertészettudományi Karon folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri tevékenységnek mára már félszázados történelme van. Az ötvenes évek elején a hallgatók minőségi képzés iránti igénye, másrészt az oktatók tudományos utánpótlásról való gondoskodásának szándéka hívta életre, és ez a lényegében ez az önképzőköri munka folytatódik napjainkban is. Olyan hagyományról van szó, amely a változó időkben, mindig alapfeladatának megfelelően működött, s mindig értéket tudott felmutatni. A tudományos diákköri tevékenység az értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás meghatározó formája a hazai felsőoktatásban, így a karunkon is. Alapja, a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató a diák és a tanár által közösen végzett műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök alapos megismerésére, a kötelező tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére.

A Kertészettudományi Karon 2006. őszén megrendezésre kerülő diákkonferencia már a 33. sorszámot viseli. 1956 tavaszától napjainkig több száz okl. kertészmérnök hallgató nyújtotta be diákköri dolgozatát és tartott szakmai előadást önálló eredményeiből. Jelenleg a hallgatók munkáját segítő konzulensek az egyetemi éveik alatt jórészt maguk is diákkörösök voltak, így a tehetséggondozás iránti elkötelezettségük elvitathatatlan.

A Kar hallgatói az első félév befejeztével kapcsolódhatnak a tanszékeken működő tudományos diákkörökhöz. A diákkörös hallgató tudományos munkájához használhatja a Kar infrastruktúráját, a munka anyagi feltételeit a kutatási témát kiíró tanszék teremti meg.

A természettudományos kutatásban rendszerint két-három év elteltével gyűlik össze olyan tudományosan értékelhető eredmény, amellyel a szakmai nyilvánosság előtt megjelenhet a diákkörös. A tudományos diákköri munka szervezésének, a konferencia lebonyolításának, az országos konferenciákon való részvétel költségeit a Kar fedezi.

A Kertészettudományi Karon a TDK tevékenység szervezése követi az országos szervezési elveket. A diákköri munkát, beleértve az évenkénti házi és a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciákat, a Kar TDK Tanácsa szervezi a TDK elnök irányításával. Kertészettudományi Kar évente, az ősz folyamán, az utóbbi években már két szekcióban rendezi a tudományos diákköri konferenciáit, amelyeken 25-30 hallgató ismerteti az önálló munkával elért tudományos eredményeit. A házi TDK konferencia bíráló bizottságai által javasolt dolgozatokat a TDT elnök nevezi a soron következő országos diákköri konferenciára.

Az elmúlt három Országos TDK Konferencián az Agrártudományi és a Természettudományi szekcióikba neveztük hallgatóinkat. Az Országos TDK Tanács szabályozása szerint a résztvevők 30%-ának teljesítménye ismerhető el helyezéssel. Karunk nevezett hallgatóinak 60 %-a helyezett lett a legutóbbi konferenciákon. Kiemelkedően jól szerepeltek hallgatóink a Kertészeti, a Növényegészségügyi és a Növénynemesítési tagozatokban. A hallgatói életpályán elért összteljesítményt is figyelembe vevő, legnagyobb tudományos diákköri elismerést a Pro Scientia Aranyérmet az elmúlt három országos konferencián volt hallgatóink közül Hudák Krisztina, Vétek Gábor és Csonka Éva nyerték el. Mindhárom hallgatónk, mint az országos konferencián sikeresen szerepelt hallgatóink többsége, jelenleg PhD képzés keretében folytatja tudományos pályáját. A legjobb diákkörös hallgatóink eséllyel pályázhatnak PhD ösztöndíjra, így tudományos diákkör valójában a doktorandusz képzésben kiteljesedő tehetséggondozás előiskolája.

magyar