Ökológiai gazdálkodási mesterképzési szak mintatanterve

Hatályos a 2017/18. tanév őszi félévétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

Kódja

Megnevezése

Felelőse

Heti
óra-
száma

Terep-
gyak.

nap

Kredit
értéke

Számon-
kérési
módja

             

1. évfolyam, őszi szemeszter

3NT20NAK35M

Alkalmazott ökológia

Höhn Mária

2+2

 

4

V

3OG55NAK74M

Ökogyepgazdálkodás megvalósítása

Gál Izóra

1+2

 

3

V

3OG55NAK55M

Ökológiai gazdálkodás szabályozása

Pusztai Péter

2+1

 

3

V

3MM11NAK99M

Ökotermékek marketingje és értékesítése

Székely Géza

2+1

 

3

V

3NT20NAK36M

Természet- és tájvédelem

Barabás Sándor

2+1

 

3

V

3OG55NAK75M

Termőhelybiztonság és ökotoxikológia

Szalai Zita

3+1

 

4

V

3MT17NAK44M

Területrendezés és térinformatika

Jung András

2+2

 

4

V

3KG11NAK01M

Vidékfejlesztési programok és szakigazgatás

Botos Ernő Péter

2+2

 

4

V

„A” tárgyak összesen:

16+12

 

28

8V

Szabadon választható tárgy:

2 óra

 

2

V/gy.j.

Összesen:

30

 

30

 

             

1. évfolyam, tavaszi szemeszter

3OG55NAK83M

Alternatív állatgyógyászat

Seregi János

2+1

 

3

V

3MI09NAK44M

Biometria és kutatásmódszertan

Ladányi Márta

1+2

 

3

gy.j.

3GN18NAK35M

Génmegőrzés

Hegedűs Attila

2+2

 

4

V

3ME14NAK59M

Mezőgazdasági szaktanácsadás

Radácsi Péter

2+1

 

3

V

3OG55NAK76M

Ökoállattartás megvalósítása

Pusztai Péter

2+2

 

4

V

3GY15NAK58M

Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés

Simon Gergely

2+1

 

3

V

3OG55NAK77M

Ökológiai szemléletű talajhasználat és gyomszabályozás

Gál Izóra

2+1

 

3

V

3OG55NAK78M

Ökoméhészet

Szalai Zita

2+1

 

3

V

3OG55NAK59M

Diplomamunka I.

Választott konzulens

0+3

 

3

gy.j.

„A” tárgyak összesen:

15+14

 

29

7V2G

Szabadon választható tárgy:

2 óra

 

2

V/gy.j.

Összesen:

31

 

31

 

             

2. évfolyam, őszi szemeszter

3RT07NAK26M

Növényvédelem az ökológiai gazdálkodásban

Fail József

2+1

 

3

V

3OG55NAK79M

Ökogazdaságok a gyakorlatban, konzultáció

Csambalik László

0+3

 

3

gy.j.

3MM11NAK02M

Ökogazdaságok ökonómiája

Botos Ernő Péter

1+2

 

3

gy.j.

3MT17NAK45M

Ökogazdálkodás épületei, műszaki infrastruktúrája

Jung András

2+2

 

4

V

3OG55NAK80M

Ökológiai szaporítóanyag előállítás

Divéky-Ertsey Anna

2+1

 

3

V

3ZT14NAK72M

Ökológiai zöldségtermesztés

Pap Zoltán

2+1

 

3

V

3OG55NAK81M

Ökonövénytermesztés megvalósítása

Divéky-Ertsey Anna

2+2

 

4

V

1HA39NAK03M

Ökotermék-feldolgozás és élelmiszerlánc-biztonság

Stégerné Máté Mónika

2+2

 

4

V

3OG55NAK61M

Diplomamunka II.

Választott konzulens

0+3

 

3

 gy.j.

„A” tárgyak összesen:

13+17

 

30

6V3G

Szabadon választható tárgy:

2 óra

 

2

V/gy.j.

ÖSSZESEN:

32

 

32

 

             

2. évfolyam, tavaszi szemeszter

3NT20NAK37M

Megújítható természeti erőforrások

Benedek Lajos

2+2

 

4

V

SMKÖG4024ÖN

Ökológiai gazdaságok birtoktervezése és vállalatgazdaságtana

Podmaniczky László

2+2

 

4

V

3OG55NAK82M

Szakmai gyakorlat

Csambalik László

4 hét

 

5

gy.j.

3OG55NAK62M

Diplomamunka III.

Választott konzulens

0+14

 

14

gy.j.

ÖSSZESEN:

4+18

 

27

2V2G

Szakspecifikusan ajánlott szabadon választható tárgyak:

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Heti
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév

3KT23NCS13M

A kertészeti termelés környezetgazdálkodási vonatkozásai

Végvári György

2

2+0

K

őszi, tavaszi

3MN24NCS22M

A növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei

Papp István

2

1+1

K

őszi

3DD02NCS05M

Évelők és szárazvirágok

Kohut Ildikó

3

1+1

K

őszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

3

1+1

K

őszi

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

Kovács Szilvia

3

2+1

K

tavaszi

3DD02NCS62M

Kegyeleti növényalkalmazás

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

őszi

3GY15NAK18M

Kertészet- és agrártörténet

Végvári György

2+0

2        

V

tavaszi

3DD02NBV27M

Kertészeti dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

K

tavaszi

3DD02NBV28M

Különleges dísznövények termesztése és szapanyag-előállítása

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

K

tavaszi

3NK06NAK08M

Molekuláris növénykórtan

Palkovics László

2

1+1

K

tavaszi

3MN24NCS09M

Növényi kórélettan és stresszbiológia

Király Zoltán

2

1+1

K

őszi

3RT07NAK03M

Ökológia és környezetvédelem

Markó Viktor

3

2+1

K

őszi

3NT20NCS20M

Terepi botanika

Barabás Sándor

3

2+1

K

tavaszi

3RT07NCS09M

Természetvédelmi állattan

Haltrich Attila

2

1+1

K

őszi, tavaszi

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával.

magyar