Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak szabadon választható tárgyai

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Heti
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév

3KT23NCS13M

A kertészeti termelés környezetgazdálkodási vonatkozásai

Végvári György

2

2+0

V

őszi, tavaszi

3MN24NCS22M

A növényélettan molekuláris vizsgálati módszerei

Papp István

2

1+1

V

őszi

3DD02NCS05M

Évelők és szárazvirágok

Kohut Ildikó

3

1+1

V

őszi

3DD02NCS61M

Faiskolai üzem és áruforgalom

Hrotkó Károly

3

1+1

V

őszi

3GY15NCS42M

Fásszárú haszonnövények a zöldkörnyezetben

Kovács Szilvia

3

2+1

V

tavaszi

3DD02NCS62M

Kegyeleti növényalkalmazás

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

V

őszi

3DD02NBV27M

Kertészeti dendrológia

Sütöriné Diószegi Magdolna

3

1+1

V

tavaszi

3DD02NBV28M

Különleges dísznövények termesztése és szapanyag-előállítása

Tillyné Mándy Andrea

3

1+1

V

tavaszi

3NK06NAK08M

Molekuláris növénykórtan

Palkovics László

2

1+1

V

tavaszi

3MN24NCS09M

Növényi kórélettan és stresszbiológia

Király Zoltán

2

1+1

V

őszi

3RT07NAK03M

Ökológia és környezetvédelem

Markó Viktor

3

2+1

V

őszi

3NT20NCS20M

Terepi botanika

Barabás Sándor

3

2+1

V

tavaszi

3RT07NCS09M

Természetvédelmi állattan

Haltrich Attila

2

1+1

V

őszi, tavaszi

A Kertészettudományi Kar 2016/17. tanévre meghirdetett szabadon választható tárgyai

A szabadon választott tárgyak 1-4. félévben időkorlátozás nélkül felvehetők. Szabadon választható tárgyként felvehetők az egyetem más szakjainak tárgyai is. A táblázatban felsorolt szabadon választható tárgyak közösek a Kar többi mesterképzési szakjával. A tanulmányok alatt szabadon választható tárgyként legalább 4 kredit értékben tárgyat a táblázatban felsorolt tárgyak közül kell felvenni.

magyar