Hallgatói pénzügyekről részletesen

A különböző hallgatói juttatások (tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj, doktorandusz ösztöndíj stb.) kifizetéséről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5. § (21) bekezdése alapján az intézmény a félévek első hónapjának kivételével köteles a hónap 10. napjáig intézkedni. A gyakorlatban az intézkedés már a hónap első napjain megtörténik.

A fentiek alól kivétel őszi félév esetén szeptember hónap, tavaszi félév esetén február hónap, mivel meg kell állapítani a különböző juttatások hallgatónkénti összegét. A szociális ösztöndíjak megállapításánál nagyon fontos a pályázati határidő betartása. Amennyiben a tanulmányi ösztöndíjak számításához minden információ rendelkezésre áll, október, ill. március első napjain megtörténik a döntés és az intézkedés a kifizetésről.

Gyűjtőszámla használata (a leírás 2016. február 8-tól érvényes!)

A hallgató a képzése során a különböző fizetési kötelezettségeit (pl. költségtérítési díj, ismételt vizsga díja, különeljárási díjak) a gyűjtőszámlán és a Neptunon keresztül teljesítheti.

A befizetés kétlépcsős:

1. A kívánt összeg gyűjtőszámlára történő befizetése (átutalása)
2. A Neptunban kiírt tétel befizetése

1. A kívánt összeg gyűjtőszámlára történő befizetése (átutalása)

A gyűjtőszámla új számlaszáma: 10032000-00282826-01120008
A gyűjtőszámla új neve: Általános hallgatói gyűjtőszámla
Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

A gyűjtőszámlára való utaláskor kérjük minden esetben a közlemény rovatba az első karaktertől kezdődően az 'NK-' előtagot, utána folyamatosan a hallgatói Neptun kódot berögzíteni, ezután egy szóköz, majd a hallgató neve következik. Pl.: NK-0123456 Minta Elek

Külföldről indított utalás esetén szükség van az IBAN és SWIFT értékekre is:
- IBAN szám: HU87 10032000-00282826-01120008
- SWIFT kód: MANEHUHB

A banki átutalást követően 3-5 napon belül megjelenik a befizetett összeg a Neptunban, ezután lehet a kiírt tételeket kiegyenlíteni. A banki átfutási idő miatt kiemelten fontos, hogy mielőbb megtörténjen az átutalás!

2. A Neptunban kiírt tétel befizetése

2.1. Tétel kiírása

A hallgató a Neptunban csak IV-díjat tud saját magának kiírni, egyéb tételek (pl. önköltségi díj, különeljárási díj és egyéb díjak) befizetéséhez a tételt az intézmény (Dékáni Hivatal) írja ki. A Neptunból a befizetett és fel nem használt összeg a saját számlaszámára visszautalható.

IV díj kiírása: IV díjat a Neptun felső menüsorának "Pénzügyek" menüpontja "Befizetés" almenüjében a "Tétel kiírás" opcióval lehetséges. A "Tétel kiírás" opció választása után megjelenik a "Kiírt tétel létrehozása" ablak, ahol a legördülő menüből ki kell választani az IV jogcím-et, majd egy újabb legördülő listából azt a tárgyat, amelyre IV-díjat kell fizetnie. Ezután a "Tétel létrehozása" gomb megnyomásával kiírta az IV-díjat.

2.2. Tétel befizetése

A "Befizetés" menüponton pipálja ki a teljesítendő tétel mellett található "Befizet" jelölőnégyzetet, majd kattintson a "Tovább" gombra. Amennyiben a megadott adatokkal minden rendben van, akkor kattintson az "OK" gombra. Ezután válassza ki a befizetés módját (2. Befizetés típusa). A befizetési mód meghatározása után a "Befizet" gombra kattintva tudja az adott műveletet végrehajtani.

Előzetes és végleges tárgyjelentkezéskor/bejelentkezési időszakban már csak abban az esetben jelentkezhet tárgyra/jelentkezhet be aktív félév teljesítésére, amennyiben az összes korábbi aktív és lejárt fizetési határidejű befizetési kötelezettségének eleget tett! Költségtérítéses képzés esetén a költségtérítési díj befizetése nélkül vizsgajelentkezés nem lehetséges! Vizsgajelentkezés aktív és lejárt fizetési határidejű tétel esetén nem lehetséges!

A BCE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 31. § (6) és (7) bekezdése, valamint a HTJSz 1. sz. melléklete szerint amennyiben a hallgató valamely félévében nem teljesíti a félév elején felvett kreditjeit, a nem teljesített kreditek után díjfizetésre kötelezett. A felvett, de nem teljesített kreditek után magyar nyelvű tárgy esetén 1500 Ft/kredit, az idegen nyelvű tárgyak esetén 3000 Ft/kredit díjat kell fizetni.

A felvett, de nem teljesített kreditek után a vizsgaidőszakot követően a leckekönyvek lezárásakor történik meg a a fizetendő összeg meghatározása és kiírása a Neptunon. A fizetési határidő őszi félév után március 10., tavaszi félév után augusztus 20. A díjat gyűjtőszámlán keresztül kell megfizetni.

A tanulmányok lezárásakor az abszolutórium (végbizonyítvány) feltételeinek ellenőrzésével párhuzamosan a Dékáni Hivatal megvizsgálja, hogy a hallgató a szakon folytatott tanulmányai során hány kreditet teljesített. Amennyiben a hallgató a szakon folytatott tanulmányai során - az intézmény által szervezett külföldi részképzés (Erasmus, Ceepus) során szerzett és elismert kreditjeinek kivételével - a képzés teljes kreditértékét 10 %-ot meghaladóan túllépi, a 10% feletti kreditekért, 2500 Ft/kredit díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Pl.: alapképzés esetében a képzés teljes kreditértéke 210 kredit. A hallgató tanulmányai során 238 kreditet teljesített. 210 kredit 10%-a 21 kredit, így a 231 kredit felett teljesített 7 kreditért kredittúllépési díjat köteles fizetni (2500 Ft x 7 kredit = 17.500 Ft).

A kredittúllépési díj az abszolutórium kiállítása után kerül kiírásra és a fizetési kötelezettség teljesítése nélkül a hallgató nem záróvizsgázhat!

magyar