NAIK Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet Fertődi Kutató Állomás - Kutató munkakör

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

NAIK Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet Fertődi Kutató Állomás
Kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bogyós gyümölcsűek nemesítése, fajtakutatása, technológiai kísérletek beállítása. Tervezi és koordinálja a témához kapcsolódó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,PhD fokozat megszerzését igazoló dokumentum másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • PhD,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Jenő nyújt, a 06/70 903-6746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/1206-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Kutató. 

vagy

        Elektronikus úton Molnár Zoltánné részére a molnar.zoltanne@fruitresearch.naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az intézetigazgató (Dr. Lakatos Tamás) dönt. A Kjt. 21/A.§. (1), (2), (3) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

magyar