Gyászhír - Dr. Nagy Béla

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

Dr. Nagy Béla
a Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, a tanszék korábbi vezetője, karunk egykori dékánja
2016. augusztus 23-án, életének 88. évében, hosszan tartó súlyos betegség után, békességben elhunyt.

Nagy Béla egész életpályája a magyar kertészethez kötődik. A Szombathelyi Kertészképző Tanintézet után 1955-ben kitüntetéssel végezte el a Budapesti Kertészeti Főiskolát. Ezt követően először a Budapest, XI. kerületi Beloiannisz TSz-ben dolgozott, majd 1959-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola oktatója volt.

1967-től 1991-ig a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék vezetője, 1971-1980 között az egyetem Termesztési Karának dékánja, 1982-1991 között a Környezetrendezési Intézet igazgatója volt. 1966-ban szerezte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1979-ben a mezőgazdasági tudományok doktora fokozatot.

Tanszékvezetőként új alapokra helyezte a dísznövénytermesztés tárgy oktatását: előtérbe került a gazdaságosság, a tudományos megalapozottság és a korábbinál gyakorlatiasabb szemlélet. Volt diákjai ma a szakma vezető szakemberei, mind az állami, mind pedig a magánszektorban. Vendégelőadóként több évig oktatott a Novi-Sad-i Mezőgazdasági Egyetemen, később pedig évekig a szlovákiai magyarok Dísznövénytermesztő Szövetsége tanfolyamait vezette.

Tudományos és irodalmi munkássága óriási: technológiák kidolgozója, számos szabadalom létrehozója. Az 1960-as években ő vezette be azt a kemokultúrás termesztési módszert, amelyet a szakma napjainkban is tömegesen és jövedelmezően alkalmaz.

Kiváló szakmaszervező és szakmapolitikai tevékenysége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar dísznövénytermesztés állami támogatás nélkül is európai színvonalra fejlődött, és ezért később is életképes maradt.

Nagy Béla nevéhez fűződik a korszerű dísznövénytermesztés első tananyagának összeállítása, mind egyetemi, mind pedig szakközépiskolai szinten. 7 tankönyvet, 5 egyetemi jegyzetet, 6 gyakorlati szakkönyvet írt és szerkesztett, összeállította a virágkötészet Európában is egyedülálló (1200 db-os) oktatási diasorozatát, egyéb publikációinak száma 200 felett van.

Számos szakmai és társadalmi testület tagjaként, vezetőségi tagjaként vagy vezetőjeként (MTA Kertészeti Bizottsága, MTA Tudományos Minősítő Bizottsága, Magyar Agrártestület, Budapesti Környezetvédelmi Bizottság stb.) szerzett érdemeket a kertészet elismerésében, az európai típusú viselkedéskultúra és a környezetvédelmi szemlélet kialakításában.

Professzor úr búcsúztatására kívánságának megfelelően szűk családi körben került sor.
Emlékét kegyelettel őrizzük, szakmai hagyatékát gondosan ápoljuk.

Távirati cím: SZIE KETK Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)