Az Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak tanterve

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma*
(kontakt óraszám)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

 
1. szemeszter (I. évf.)
 

Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

Székely Géza

36 (12)

4

V

 

Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai

Szalai Zita

36 (12)

4

V

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei I.

Pusztai Péter

24 (8)

4

V

 

Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés

Gál Izóra

24 (8)

4

V

 

Szakmai gyakorlat I.

Divéky-Ertsey Anna

40 (40)

13

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

160 (80)

29

 
 
2. szemeszter (I. évf.)
 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei II.

Pusztai Péter

24 (8)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere

Roszik Péter

36 (12)

4

V

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés I.

Szalai Zita

24 (8)

3

V

 

Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései

Fail József

36 (12)

4

V

 

Szakmai gyakorlat II.

Csambalik László

40 (40)

15

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

160 (80)

30

 
 
3. szemeszter (II. évf.)
 

Agroökológiai gyomszabályozás

Gál Izóra

24 (12)

5

V

 

Ökológiai szemléletű állattenyésztés I.

Pusztai Péter

24 (12)

5

V

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés II.

Divéky Ertsey Anna

24 (12)

5

V

 

Tápanyagutánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben

Csambalik László

24 (12)

5

V

 

Szakszeminárium, szakdolgozat I.

Divéky-Ertsey Anna

30 (8)

9

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

126 (56)

25

 
Szabadon választható tárgy:  

24 (24)

4

V

ÖSSZESEN:  

150 (80)

33

 
 
4. szemeszter (II. évf.)
 

Ökológiai szemléletű állattenyésztés II.

Pusztai Péter

24 (12)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés III.

Szalai Zita

24 (12)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás

Strégerné Máté Mónika

24 (12)

5

V

 

Szakszeminárium, szakdolgozat II.

Szalai Zita

34 (20)

11

i.a.

 "A" tárgyak összesen:  

106 (56)

24

 
 Szabadon választható tárgy:  

24 (24)

4

V

 ÖSSZESEN:  

130 (80)

28

 

*A félévi óraszám a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli, tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység).

Szabadon választható tárgyak

Tárgy kódja

Tárgy neve

Tantárgyfelelős

Félévi óraszám

Kredit
érték

Számonkérés módja

 

Biodinamikus gazdálkodás

Szépkuthy Katalin

24 (24)

4

V

 

Falusi turizmus az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

Botos Ernő Péter

24 (24)

4

V

 

Ökológiai szemléletű szőlőtermesztés

Varga Zsuzsanna

24 (24)

4

V

 

Permakultúra

Szalai Zita

24 (24)

4

V

 

magyar