Gyógynövényismerő és -felhasználó szak mintatanterve

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma
(kontakt óraszám)

Kredit
értéke

Számon-
kérési módja

 
1. szemeszter
3ME13LAK01S     Speciális gyógynövényismeret I. Pluhár Zsuzsanna

20

5

V

3ME13LAK02S Speciális gyógynövényismeret II. Szabó Krisztina

20

5

V

3ME13LAK03S Hatástani ismeretek Tavaszi-Sárosi Szilvia

20

5

V

3ME13LAK04S Hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló
tényezők
Zámboriné Németh Éva  

20

5

V

3ME13LAK05S Gyógynövények gyűjtése és termesztése Gosztola Beáta

20

5

V

3ME13LAK06S Gyakorlati fogások és ismeretek I. Gosztola Beáta

10

5

gy.j.

3ME13LAK07S Szakdolgozat készítés I. Gosztola Beáta

10

0

i.a.

Összesen:

120

30

5V1G1I

 
2. szemeszter
3ME13LAK08S Gyógynövények elsődleges és másodlagos
feldolgozása
Tavaszi-Sárosi Szilvia

12

4

V

3ME13LAK09S Minőségbiztosítási kérdések Pluhár Zsuzsanna

8

2

V

3ME13LAK10S

Gyógynövény alapú termékek forgalmazásának    
lehetőségei

Tavaszi-Sárosi Szilvia

10

3

V

3ME13LAK11S Fitoterápia - alapismeretek Gosztola Beáta

12

4

V

3ME13LAK12S Pályázati rendszerek és jogi ismeretek Zámboriné Németh Éva

8

2

V

3ME13LAK13S Gyakorlati fogások és ismeretek II. Gosztola Beáta

10

5

gy.j.

3ME13LAK14S Szakdolgozat készítés II. Gosztola Beáta

20

10

i.a.

Összesen:  

80

30

5V1G1I

 

magyar