Ökológiai gazdálkodás mérnöki mesterképzési szak (MSc) levelező munkarend mintatanterve


A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse Félévi konz. óraszáma Terep-gyak. Nap Kredit értéke Számon-kérési módja
             
1. (tavaszi) szemeszter (I. évf.)
3NT20LAK35M Alkalmazott ökológia Höhn Mária 16   4 vizsga
3MI09LAK44M Biometria és kutatásmódszertan Ladányi Márta 12   3 gy.j.
3OG55LAK55M Ökológiai gazdálkodás szabályozása Pusztai Péter 12   3 vizsga
3OG55LAK77M Ökológiai szemléletű talajhasználat és gyomszabályozás Gál Izóra 12   3 vizsga
3MM11LAK99M Ökotermékek marketingje és értékesítése Székely Géza 12   3 vizsga
3OG55LAK75M Termőhelybiztonság és ökotoxikológia Szalai Zita 16   4 vizsga
3MT17LAK44M Területrendezés és térinformatika Jung András 16   4 vizsga
3KG11LAK01M Vidékfejlesztési programok és szakigazgatás Botos Ernő Péter 16   4 vizsga
„A” tárgyak összesen: 112   28 7V1G
Szabadon választható tárgy: 8   2 V/G
Összesen: 120   30  
             
2. (őszi) szemeszter (I. évf.)
3GN18LAK35M Génmegőrzés Hegedűs Attila 16   4 vizsga
3ME14LAK59M Mezőgazdasági szaktanácsadás Zámboriné Németh Éva 12   3 vizsga
3RT07LAK26M Növényvédelem az ökológiai gazdálkodásban Fail József 12   3 vizsga
3OG55LAK74M Ökogyepgazdálkodás megvalósítása Gál Izóra 12   3 vizsga
3GY15LAK58M Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés Simon Gergely 12   3 vizsga
3ZT14LAK72M Ökológiai zöldségtermesztés Pap Zoltán 12   3 vizsga
3OG55LAK81M Ökonövénytermesztés megvalósítása Divéky-Ertsey Anna 16   4 vizsga
3NT20LAK36M Természet- és tájvédelem Barabás Sándor 12   3 vizsga
3OG55LAK59M Diplomamunka-készítés I. Választott konzulens 8   3 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 112   29 8V1G
Szabadon választható tárgy: 8   2 V/G
Összesen: 120   31  
             
3. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)
3OG55LAK83M Alternatív állatgyógyászat Seregi János 12   3 vizsga
3OG55LAK76M Ökoállattartás megvalósítása Pusztai Péter 16   4 vizsga
3OG55LAK79M Ökogazdaságok a gyakorlatban, konzultáció Csambalik László 12   3 gy.j.
3MM11LAK02M Ökogazdaságok ökonómiája Botos Ernő Péter 12   3 gy.j.
3MT17LAK45M Ökogazdálkodás épületei, műszaki infrastruktúrája Jung András 16   4 vizsga
3OG55LAK80M Ökológiai szaporítóanyag-előállítás Divéky-Ertsey Anna 12   3 vizsga
3OG55LAK78M Ökoméhészet Szalai Zita 12   3 vizsga
1HA39LAK03M Ökotermék-feldolgozás és élelmiszerlánc-biztonság Stégerné Máté Mónika 16   4 vizsga
3OG55LAK61M Diplomamunka-készítés II. Választott konzulens 4   3 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 112   30 6V3G
Szabadon választható tárgy: 8   2 V/G
Összesen: 120   32  
             
4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)
3NT20NAK37M Megújítható természeti erőforrások Benedek Lajos 16   4 vizsga
SMKÖG4024ÖL Ökológiai gazdálkodás birtoktervezése és vállalatgazdaságtana Podmaniczky László 16   4 vizsga
3OG55LAK82M Szakmai gyakorlat Csambalik László 160   5 gy.j.
3OG55LAK62M Diplomamunka-készítés III. Választott konzulens 16   14 gy.j.
„A” tárgyak összesen: 208   27 2V2G

 

magyar