Szabadon választható tárgyak

Szabadon választható tárgyak Beregszász és Zenta képzési helyeken

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Tantárgyfelelős

Kredit
érték

Féléves
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév*

3MM11LBV24B

Agrármenedzsment

Székely Géza

5

8

vizsga

őszi/ tavaszi

3MT17LCS26B

A geodézia alapjai

Láng Zoltán

5

8

vizsga

őszi/ tavaszi

3DD02LCS89B

A dísznövény-alkalmazás gyakorlata

Sütöriné Diószegi Magdolna

5

8

vizsga

őszi/ tavaszi

3RT07LCS21B

A méhészet gyakorlati fogásai

Vétek Gábor

5

8

vizsga

őszi/ tavaszi

3DD02LCS63B

A virágkötészet gyakorlati fogásai

Kohut Ildikó

5

8

vizsga

őszi/ tavaszi

Képzési hely specifikus, az egyes képzési helyeken a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgyak

Beregszász képzési helyen

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Kredit
érték

Féléves
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév*

3DH28NCS06B

A kertészeti termesztés helyzete Ukrajnában

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS07B

Ukrajna mezőgazdasága

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS08B

Mezőgazdasági jog és szakigazgatás Ukrajnában

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS09B

Kertészeti terminológia ukrán nyelven

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

A tantárgyakat javasolt az II. évfolyam tavaszi félévétől kezdve valamely félévben az operatív tantervben előírt kötelező, szakirányos és szabadon választható tárgyakon felül felvenni!

Zenta képzési helyen

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Kredit
érték

Féléves
óraszám

Számon-
kérés
módja

Javasolt
félév*

3DH28NCS14B

A kertészeti termesztés helyzete Szerbiában

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS15B

Szerbia mezőgazdasága

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS16B

Mezőgazdasági jog és szakigazgatás Szerbiában

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

3DH28NCS17B

Kertészeti terminológia szerb nyelven

6

8

gy.j.

őszi/ tavaszi

A tantárgyakat javasolt az II. évfolyam tavaszi félévétől kezdve valamely félévben az operatív tantervben előírt kötelező, szakirányos és szabadon választható tárgyakon felül felvenni!

*A tárgyak mindegyike adott tanévben kizárólag egyetlen alkalommal hirdethető meg!

magyar