Kertészmérnöki alapképzési szak tanterve a 2016/17. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Beregszász, Nyárádszereda és Zenta képzési helyeket

Hatályos a 2012/13. tanévtől a 2015/16. tanévig a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.

A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse

Félévi
konz.

óraszáma

Terep-
gyak.

nap

Kredit-
­értéke
Számon-kérési
módja
             

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23LAK09B

Agrometeorológia és vízgazdálkodás1

Bozó László

20

-

5

vizsga

3MI09LAK38B

Alkalmazott informatika1

Ladányi Márta

14

-

3

gy.j.

3MT17LAK15B

Biofizika

Csima György

12

-

3

vizsga

3GN18LAK16B

Növénygenetika1

Hegedűs Attila

14

-

4

vizsga

1AK40LAK04B

Kertészeti kémia

Fodor Marietta

24

-

6

vizsga

3NT20LAK22B

Növényszervezettan

Erős-Honti Zsolt

20

1

6

vizsga

"A" tárgyak összesen: 104 1 27 5V1G
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 1 33 5V2G
 

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

3MM11LAK86B Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés Botos Ernő Péter 12   3 vizsga
3MI09LAK21B Matematika1 Ittzés András 12   3 vizsga
3MT17LAK16B Műszaki és munkavédelmi alapismeretek1 Csima György 14   4 vizsga
3MN24LAK30B Növényi biokémia és élettan1 Papp István 20   5

vizsga

3NT20LAK23B Növényrendszertan Höhn Mária 20 1 5 vizsga
3KT23LAK10B Talajtan és agrokémia1 Kardos Levente 18   5 vizsga
"A" tárgyak összesen: 96 1 25 6V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 120 1 33 7VG
 

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

3DD02LAK11B Faiskolai termesztés Hrotkó Károly 14 1 4 vizsga
3OG55LAK41B Földműveléstan Pusztai Péter 12   4 vizsga
3GY15LAK16B Gyümölcsfaj- és fajtaismeret Szalay László 14   4 vizsga
3MT17LAK17B Kertészeti termesztés gépei Jung András 16 1 5 vizsga
3MM11LAK35B Vidékfejlesztési menedzsment Botos Ernő Péter 12   3 vizsga
3MN24LAK09B Növényi biotechnológia Lukács Noémi 14   4 vizsga
3OG55LAK17B Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia Gál Izóra 14   4 vizsga
"A" tárgyak összesen: 96 2 28 7V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 2 36 8V1G
 

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3ME13LAK10B Gyógy- és fűszernövény-ismeret Pluhár Zsuzsanna 14   4 vizsga
3GY15LAK17B Gyümölcstermesztés Simon Gergely 14 1 4 vizsga
3RT07LAK17B Növényvédelmi állattan Pénzes Béla 14   4 vizsga
3DD02LAK12B Szabadföldi dísznövénytermesztés Sütöriné Diószegi Magdolna 16   4 vizsga
3SZ22LAK08B Szőlőtermesztés és borászat Bálo Borbála 14 1 4 vizsga
3ZT14LAK09B Zöldségtermesztés alapjai Pap Zoltán 16   4 vizsga
"A" tárgyak összesen: 84 2 24 6V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 104 2 32 7V1G
 

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3ME13LAK11B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva 12 1 4 vizsga
3DD02LAK13B Növényházi dísznövénytermesztés Honfi Péter 12 1 4 vizsga
3NK06LAK20B Növénykórtan Palkovics László 12   4 vizsga
3OG55LAK16B Ökológiai gazdálkodás Szalai Zita 12   3 vizsga
3SZ22LAK09B Szőlőtermesztési és borászati technológia Fazekas István 12   4 vizsga
3ZT14LAK10B Zöldségtermesztési technológiák Slezák Katalin 12 1 4 vizsga
  Választott szakmai modul I. az egyes szakmai modulokért felelős oktató 8   2 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 80 3 25 6V1G
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
ÖSSZESEN: 88 3 27 7V1G
             

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MI09LAK22B Biometria1 Ladányi Márta 14   3 vizsga
3NK06LAK18B Integrált növényvédelem, herbológia Nagy Géza 18   5 vizsga
3MM11LAK21B Kertészeti marketing és minőségbiztosítás Székely Géza 14   3 vizsga
3GN18LAK17B Növénynemesítés és fajtaminősítés Hegedűs Attila 14   3 vizsga
3MM11LAK22B Számvitel, pénzgazdálkodás

Székely Géza

12   3 vizsga
3MM11LAK88B Üzemszervezéstan és - gazdaságtan Botos Ernő Péter 16   4 vizsga
  Választott szakmai modul II. az egyes szakmai modulokért felelős oktató 8   1 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 96   22 6V1G
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): 16   4 vizsga
ÖSSZESEN: 112   26 7V1G
             
7. (őszi) szemeszter
  Összefüggő szakmai gyakorlat az egyes szakmai modulokért felelős oktató   3 hét 30 gy.j.2
  Választott szakmai modul III.3 az egyes szakmai modulokért felelős oktató 16   2 gy.j.
  Szakdolgozat-készítés az egyes szakmai modulokért felelős oktató november 30-ig 4 hét 15 i.a.
"A" tárgyak összesen: 16   47 3V1G1I

1Tárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.
2A tárgy értékelése 3 fokozatú skálán történik.
3A tantárgy blokkosítva, a szakirányfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő 2 konzultációs napon.

A szakdolgozat-készítés szempontjából választható szakmai modulok

Dísznövénytermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Honfi Péter

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3DD02LBK81S

Dísznövénytermesztés szakmai modul I.

Honfi Péter

8

2

5

3DD02LBK82S

Dísznövénytermesztés szakmai modul II.

Honfi Péter

8

1

6

3DD02LBK83S

Dísznövénytermesztés szakmai modul III.

Honfi Péter

16

2

7

Gyógynövénytermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Zámboriné Németh Éva

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3ME13LBK41S

Gyógynövénytermesztés szakmai modul I.

Zámboriné Németh Éva

8

2

5

3ME13LBK42S

Gyógynövénytermesztés szakmai modul II.

Zámboriné Németh Éva

8

1

6

3ME13LBK43S

Gyógynövénytermesztés szakmai modul III.

Zámboriné Németh Éva

16

2

7

Gyümölcstermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Szalay László

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3GY15LBK48S

Gyümölcstermesztés szakmai modul I.

Szalay László

8

2

5

3GY15LBK49S

Gyümölcstermesztés szakmai modul II.

Szalay László

8

1

6

3GY15LBK50S

Gyümölcstermesztés szakmai modul III.

Szalay László

16

2

7

Szőlészet szakmai modul
Modulfelelős: Bisztray György Dénes

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3SZ22LBK38S

Szőlészet szakmai modul I.

Bálo Borbála

8

2

5

3SZ22LBK39S

Szőlészet szakmai modul II.

Bisztray György Dénes

8

1

6

3SZ22LBK40S

Szőlészet szakmai modul III.

Bisztray György Dénes

16

2

7

Zöldségtermesztés szakmai modul
Modulfelelős: Ertseyné Peregi Katalin

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3ZT14LBK55S

Zöldségtermesztés szakmai modul I.

Balázs Gábor

8

2

5

3ZT14LBK56S

Zöldségtermesztés szakmai modul II.

Balázs Gábor

8

1

6

3ZT14LBK57S

Zöldségtermesztés szakmai modul III.

Geösel András

16

2

7

 

magyar