Kertészmérnöki alapképzési szak tanterve Beregszász és Zenta képzési helyeken

Hatályos a 2016/17. tanévben a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére.

A tantárgy
Kódja Megnevezése Felelőse

Félévi konz.
óraszáma

Terep-
gyak.

nap

Kredit-
­értéke
Számon-
kérési
módja
             

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23LAK09B

Agrometeorológia és vízgazdálkodás

Bozó László

20

-

5

vizsga

3MI09LAK38B

Alkalmazott informatika

Ladányi Márta

14

-

3

gy.j.

3MT17LAK15B

Biofizika

Csima György

12

-

3

vizsga

3GN18LAK16B

Növénygenetika

Hegedűs Attila

14

-

4

vizsga

1AK40LAK04B

Kertészeti kémia

Fodor Marietta

24

-

6

vizsga

3NT20LAK22B

Növényszervezettan

Erős-Honti Zsolt

20

1

6

vizsga

"A" tárgyak összesen: 104 1 27 5V1G
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 1 33 5V2G
             

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

3MM11LAK86B Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés Botos Ernő Péter 12   3 vizsga
3MI09LAK21B Matematika Ittzés András 12   3 vizsga
3MT17LAK16B Műszaki és munkavédelmi alapismeretek Csima György 14   4 vizsga
3MN24LAK30B Növényi biokémia és élettan Papp István 20   5 vizsga
3NT20LAK23B Növényrendszertan Höhn Mária 20 1 5 vizsga
3KT23LAK10B Talajtan és agrokémia Kardos Levente 18   5 vizsga
"A" tárgyak összesen: 104 1 25 6V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 120 1 33 7V1G
             

3. (őszi) szemeszter ( II. évf.)

3DD02LAK11B Faiskolai termesztés Hrotkó Károly 14 1 4 vizsga
3OG55LAK41B Földműveléstan Pusztai Péter 12   4 vizsga
3GY15LAK16B Gyümölcsfaj- és fajtaismeret Szalay László 14   4 vizsga
3MT17LAK17B Kertészeti termesztés gépei Jung András 16 1 5 vizsga
3MM11LAK35B Vidékfejlesztési menedzsment Botos Ernő Péter 12   3 vizsga
3MN24LAK09B Növényi biotechnológia Lukács Noémi 14   4 vizsga
3OG55LAK17B Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia Gál Izóra 14   4 vizsga
"A" tárgyak összesen: 96 2 28 7V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 112 2 36 8V1G
             

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3ME13LAK10B Gyógy- és fűszernövény-ismeret Pluhár Zsuzsanna 14   4 vizsga
3GY15LAK17B Gyümölcstermesztés Simon Gergely 14 1 4 vizsga
3RT07LAK17B Növényvédelmi állattan Pénzes Béla 14   4 vizsga
3DD02LAK12B Szabadföldi dísznövénytermesztés Sütöriné Diószegi Magdolna 16   4 vizsga
3SZ22LAK08B Szőlőtermesztés és borászat Bálo Borbála 14 1 4 vizsga
3ZT14LAK09B Zöldségtermesztés alapjai Pap Zoltán 16   4 vizsga
"A" tárgyak összesen: 84 2 24 6V
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 104 2 32 7V1G
             

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3ME13LAK11B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva 12 1 4 vizsga
3DD02LAK13B Növényházi dísznövénytermesztés Honfi Péter 12 1 4 vizsga
3NK06LAK20B Növénykórtan Palkovics László 12   4 vizsga
3OG55LAK16B Ökológiai gazdálkodás Szalai Zita 12   3 vizsga
3SZ22LAK09B Szőlőtermesztési és borászati technológia Fazekas István 12   4 vizsga
3ZT14LAK10B Zöldségtermesztési technológiák Slezák Katalin 12 1 4 vizsga
  Választott specializáció I. az egyes specializációért felelős oktató 8   2 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 80 3 25 6V1G
Szabadon választható ″C″ tárgy (1C): 8   2 vizsga
ÖSSZESEN: 88 3 27 7V1G
             

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3MI09LAK22B Biometria Ladányi Márta 14   3 vizsga
3NK06LAK18B Integrált növényvédelem, herbológia Palkovics László 18   5 vizsga
3MM11LAK21B Kertészeti marketing és minőségbiztosítás Székely Géza 14   3 vizsga
3GN18LAK17B Növénynemesítés és fajtaminősítés Hegedűs Attila 14   3 vizsga
3MM11LAK22B Számvitel, pénzgazdálkodás Székely Géza 12   3 vizsga
3MM11LAK88B Üzemszervezéstan és - gazdaságtan Botos Ernő Péter 16   4 vizsga
  Választott specializáció II. az egyes specializációért felelős oktató 8   2 gy.j.
"A" tárgyak összesen: 96   23 6V1G
Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C): 16   3 vizsga
Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1: 8   6 gy.j.
ÖSSZESEN: 120   32 8V2G
             
7. (őszi) szemeszter
  Összefüggő szakmai gyakorlat     3 hét 30 gy.j.
  Választott specializáció III.2 az egyes specializációért felelős oktató 16   2 gy.j.
  Szakdolgozat-készítés   november 30-ig 4 hét 15 i.a.
"A" tárgyak összesen: 16   47 2G1I

1Tárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.
2A tantárgy blokkosítva, a modulfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő két konzultációs napon.

A szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializációk

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Specializáció-felelős: Honfi Péter

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3DD02LBK89S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció I.

Honfi Péter

8

2

5

3DD02LBK90S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializációII.

Honfi Péter

8

2

6

3DD02LBK91S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III.

Honfi Péter

16

2

7

Gyógynövénytermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Zámboriné Németh Éva

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3ME13LBK50S

Gyógynövénytermesztés specializáció I.

Zámboriné Németh Éva

8

2

5

3ME13LBK51S

Gyógynövénytermesztés specializáció II.

Zámboriné Németh Éva

8

2

6

3ME13LBK52S

Gyógynövénytermesztés specializáció III.

Zámboriné Németh Éva

16

2

7

Gyümölcstermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Szalay László

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3GY15LBK54S

Gyümölcstermesztés specializáció I.

Szalay László

8

2

5

3GY15LBK55S

Gyümölcstermesztés specializáció II.

Szalay László

8

2

6

3GY15LBK56S

Gyümölcstermesztés specializáció III.

Simon Gergely

16

2

7

Szőlészet specializáció
Specializáció-felelős: Bisztray György Dénes

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3SZ22LBK56S

Szőlészet specializáció I.

Bálo Borbála

8

2

5

3SZ22LBK57S

Szőlészet specializáció II.

Bisztray György Dénes

8

2

6

3SZ22LBK58S

Szőlészet specializáció III.

Bisztray György Dénes

16

2

7

Zöldségtermesztés specializáció
Specializációs-felelős: Balázs Gábor

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

3ZT14LBK68S

Zöldségtermesztés specializáció I.

Balázs Gábor

8

2

5

3ZT14LBK69S

Zöldségtermesztés specializáció II.

Balázs Gábor

8

2

6

3ZT14LBK70S

Zöldségtermesztés specializáció III.

Szabó Anna

16

2

7

 

magyar