Kertészmérnöki alapképzési szak tanterve Beregszász és Zenta képzési helyeken

Hatályos a 2017/18. tanévtől kezdődően a szakon a tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

A tantárgy

Kódja

Megnevezése

Felelőse

Félévi
konz.
óraszáma

Terep-
gyak.

nap

Kredit­-
értéke

Számon-
kérési
módja

             

1. (őszi) szemeszter ( I. évf.)

3KT23LAK09B

Agrometeorológia és vízgazdálkodás

Bozó László

16

-

4

vizsga

3MI09LAK38B

Alkalmazott informatika

Ladányi Márta

14

-

3

gy.j.

3MT17LAK15B

Biofizika

Csima György

12

-

3

vizsga

3GN18LAK16B

Növénygenetika

Hegedűs Attila

14

-

3

vizsga

1AK40LAK04B

Kertészeti kémia

Fodor Marietta

22

-

6

vizsga

3NT20LAK22B

Növényszervezettan

Benedek Lajos Krisztián

18

1

6

vizsga

"A" tárgyak összesen:

96

1

25

5V1G

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

-

2

vizsga

Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1:

8

-

6

gy.j.

ÖSSZESEN:

104

1

27

6V1G

             

2. (tavaszi) szemeszter ( I. évf.)

3MM11LAK86B

Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés

Botos Ernő Péter

12

-

3

vizsga

3MI09LAK21B

Matematika

Ittzés András

12

-

3

vizsga

3MT17LAK16B

Műszaki és munkavédelmi alapismeretek

Csima György

12

-

3

vizsga

3MN24LAK30B

Növényi biokémia és élettan

Szegő Anita

18

-

5

vizsga

3NT20LAK23B

Növényrendszertan

Höhn Mária

18

1

5

vizsga

3KT23LAK10B

Talajtan és agrokémia

Kardos Levente

16

-

5

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

1

24

6V

Szabadon választható ″C″ tárgyak (2C):

16

-

4

vizsga

Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1:

8

-

6

gy.j.

ÖSSZESEN:

104

1

28

7V

             

3. (őszi) szemeszter (II. évf.)

3DD02LAK11B

Faiskolai termesztés

Hrotkó Károly

14

1

4

vizsga

3OG55LAK41B

Földműveléstan

Pusztai Péter

10

-

3

vizsga

3GY15LAK16B

Gyümölcsfaj- és fajtaismeret

Szalay László

14

-

4

vizsga

3MT17LAK17B

Kertészeti termesztés gépei

Jung András

14

1

5

vizsga

4MI25LAK04B

Közgazdaságtan

Kator Zoltán István

10

-

2

vizsga

3MN24LAK09B

Növényi biotechnológia

Lukács Noémi

12

-

3

vizsga

3OG55LAK17B

Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia

Gál Izóra

14

-

4

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

2

25

7V

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

-

2

vizsga

Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1:

8

-

6

gy.j.

ÖSSZESEN:

96

2

27

8V

             

4. (tavaszi) szemeszter (II. évf.)

3MI09LAK22B

Biometria

Ladányi Márta

12

 

3

vizsga

3ME13LAK10B

Gyógy- és  fűszernövény- ismeret

Pluhár Zsuzsanna

12

 

4

vizsga

3GY15LAK17B

Gyümölcstermesztés

Simon Gergely

12

1

4

vizsga

3RT07LAK17B

Növényvédelmi állattan

Vétek Gábor

12

 

3

vizsga

3DD02LAK12B

Szabadföldi dísznövénytermesztés

Sütöriné Diószegi Magdolna

14

 

4

vizsga

3SZ22LAK66B

Szőlőtermesztés

Bálo Borbála

12

1

4

vizsga

3ZT14LAK09B

Zöldségtermesztés alapjai

Pap Zoltán

14

 

4

vizsga

"A" tárgyak összesen:

88

2

26

7V

Szabadon választható ″C″ tárgy (1C):

8

 

2

vizsga

Képzési hely specifikus, a sikeres honosítási eljárás lefolytatásához szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott szabadon választható „C” tárgy1:

8

 

6

gy.j.

ÖSSZESEN:

96

2

28

8V

             

5. (őszi) szemeszter ( III. évf.)

3ME13LAK11B

Gyógynövénytermesztés

Zámboriné Németh Éva

14

1

4

vizsga

3DD02LAK13B

Növényházi dísznövénytermesztés

Honfi Péter

12

1

4

vizsga

3NK06LAK20B

Növénykórtan

Palkovics László

12

 

3

vizsga

3OG55LAK16B

Ökológiai gazdálkodás

Szalai Zita

12

 

3

vizsga

3SZ22LAK67B

Szőlőtermesztési technológia és borászat

Fazekas István

14

 

4

vizsga

3ZT14LAK10B

Zöldségtermesztési technológiák

Slezák Katalin

12

1

4

vizsga

 

Választott specializáció I.

az egyes specializációért felelős oktató

12

 

5

gy.j.

ÖSSZESEN:

 

 

88

3

27

6V1G

             

6. (tavaszi) szemeszter (III. évf.)

3NK06LAK18B

Integrált növényvédelem, herbológia

Palkovics László

22

 

5

vizsga

3MM11LAK21B

Kertészeti marketing és minőségbiztosítás

Székely Géza

14

 

3

vizsga

3GN18LAK17B

Növénynemesítés és fajtaminősítés

Hegedűs Attila

14

 

3

vizsga

3MM11LAK22B

Számvitel, pénzgazdálkodás

Székely Géza

14

 

3

vizsga

3MM11LAK88B

Üzemszervezéstan és - gazdaságtan

Botos Ernő Péter

16

 

4

vizsga

 

Választott specializáció II.

az egyes specializációért felelős oktató

16

 

5

gy.j.

Szakdolgozat-készítés I.

 

16

 

5

gy.j.

3DD02LAK94B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME14LAK60B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva
3GY15LAK59B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK68B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK73B Zöldségtermesztés Szabó Anna

"A" tárgyak összesen:

112

 

28

5V2G

             

7. (őszi) szemeszter

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

 

3 hét

30

gy.j.

3DD02LAK16B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME13LAK14B Gyógynövénytermesztés Zámborné Németh Éva
3GY15LAK21B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK26B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK36B Zöldségtermesztés Pap Zoltán

 

Választott specializáció III.2

az egyes specializációért felelős oktató

16

 

5

gy.j.

Szakdolgozat-készítés II.

 

november 30-ig

4 hét

10

gy.j.

3DD02LAK95B Dísznövénytermesztés és faiskola Honfi Péter
3ME14LAK61B Gyógynövénytermesztés Zámboriné Németh Éva
3GY15LAK60B Gyümölcstermesztés Szalay László
3SZ22LAK69B Szőlészet Bisztray György Dénes
3ZT14LAK74B Zöldségtermesztés Szabó Anna

"A" tárgyak összesen:

16

 

45

3G

1A tárgy felvétele akkor javasolt, ha a képzési hely szerinti országban a honosítás feltétele 240 kredit megléte.
2A tantárgy blokkosítva, a specializációfelelős által meghatározott formában kerül oktatásra a szakmai gyakorlat után következő 2 konzultációs napon.

Záróvizsga-időszak: január közepe, diplomaosztó: február közepe.

A szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializációk

Kód

Tantárgy

Tantárgy
felelős

Félévi konz. óraszám

Kredit
érték

Jav. félév

           

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Specializáció-felelős: Honfi Péter

3DD02LBK89S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció I.

Honfi Péter

12

5

5

3DD02LBK90S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció II.

Honfi Péter

16

5

6

3DD02LBK91S

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III.

Honfi Péter

16

5

7

           

Gyógynövénytermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Zámboriné Németh Éva

3ME13LBK50S

Gyógynövénytermesztés specializáció I.

Zámboriné Németh Éva

12

5

5

3ME13LBK51S

Gyógynövénytermesztés specializáció II.

Zámboriné Németh Éva

16

5

6

3ME13LBK52S

Gyógynövénytermesztés specializáció III.

Zámboriné Németh Éva

16

5

7

           

Gyümölcstermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Szalay László

3GY15LBK54S

Gyümölcstermesztés specializáció I.

Szalay László

12

5

5

3GY15LBK55S

Gyümölcstermesztés specializáció II.

Szalay László

16

5

6

3GY15LBK56S

Gyümölcstermesztés specializáció III.

Simon Gergely

16

5

7

           

Szőlészet specializáció
Specializáció-felelős: Bisztray György Dénes

3SZ22LBK56S

Szőlészet specializáció I.

Bisztray György Dénes

12

5

5

3SZ22LBK57S

Szőlészet specializáció II.

Bálo Borbála

16

5

6

3SZ22LBK58S

Szőlészet specializáció III.

Bisztray György Dénes

16

5

7

           

Zöldségtermesztés specializáció
Specializáció-felelős: Balázs Gábor

3ZT14LBK68S

Zöldségtermesztés specializáció I.

Balázs Gábor

12

5

5

3ZT14LBK69S

Zöldségtermesztés specializáció II.

Szabó Anna

16

5

6

3ZT14LBK70S

Zöldségtermesztés specializáció III.

Geösel András

16

5

7

 

magyar