Egyetemünkre látogatott Dr. Ray Weil, a Maryland-i Egyetem professzora

Egyetemünkre látogatott Dr. Ray Weil, a Maryland-i Egyetem professzora

A SZIE Kertészettudományi Karán tett látogatást Prof. Dr. Raymond R. Weil az University of Maryland (USA) egyetemi tanára 2019. augusztus 9-én
 
A professzort a talajtannal foglalkozó kutatók és földművelő gyakorlati szakemberek egyaránt ismerik. Könyveit világszerte hivatkozzák, talán a legismertebb a „The Nature” and „Properties of Soils” c. kiadványa. 

A professzor a fenntartható talajhasználat és a szerves szén talajbeli jelentőségét nem csak az egyetemén, hanem a Föld legkülönbözőbb országaiban is oktatja, kutatja. Hozzánk éppen Etiópiából érkezett, ahol nagyon súlyos talajdegradációs problémák megoldásán dolgozott. A szántás és forgatás nélküli talajművelés („no till”), valamint a takarónövények alkalmazásának egyik legnagyobb szaktekintélyétől a hazai mezőgazdasági gyakorlat is sokat profitálhat. 

Prof. Dr. Ray Weil a Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék oktatóival találkozott, és a szakmai megbeszélést követően társkonzulensi egyeztetést folytatott Prof. Dr. Biró Borbála tanárnővel a Kertészettudományi Doktori Iskola hallgatójának Baranyai Vitáliának a további PhD munkájáról, ami a látogatásának is az egyik indokát adta. A szakmai megbeszélések után a jeles alkalmat kihasználva egy szeminárium és előadó-délután keretében osztotta meg tapasztalatait az érdeklődőkkel és a gyakorlati szakemberekkel.

 

A professzor kiemelte, hogy Magyarországon is „gyökeres” szemléletváltásra van szükség a talajélet fontossága és a talajművelési gyakorlat terén. A takarónövények és a „no till” alkalmazásának módját véleménye szerint talajtípusonként, tájegységenként kell külön-külön meghatározni, amelyhez a kutatók és a földhasználók közös gondolkodása és együttműködése elengedhetetlen.

A Tanszék és a Démétér Biosystems Bt. által szervezett szeminárium a Biológiai Talajerő-gazdálkodás szakirányú továbbképzési szak nyílt napjaként is szolgált, ahol a résztvevők is megerősíthették elkötelezettségüket a biológiai szemléletű talaj-művelés és az ahhoz tartozó ismeretek megszerzése mellett. Ray Weil professzor előadása után Prof. Dr. Biró Borbála szakfelelős asszony mutatta be példákkal a talajélet fontosságát a hallgatóság számára.

A rendezvény Juhos Katalin és Baranyai Vitália eddigi eredményeinek a bemutatásával zárult.

Az ezt követő napon a Tanszék oktatóinak kíséretében Ray Weil ellátogatott egy Nógrád megyei ökológiai gazdaságba, a diploma- és PhD munkák egyik kísérleti helyszínére.

Délutáni programként Kerekharaszton szántóföldi gazdálkodók körében tekinthettük meg egy „no till” kukoricatábla eddigi eredményeit, a talajminőségre és a növényi fejlettségre kifejtett hatásokat. Az értékelésnél természetesen nem maradhattak el a talajszelvény feltárások és a biológiai életerőre, vagy a növényi gyökerek állapotára vonatkozó vizsgálatok, egyik helyszínen sem.


A fotón Rey Weil professzor a talajok szerkezeti (aggregátum) stabilitásának egyszerű, házilag is kivitelezhető módszerét mutatja be. 

Bal oldali talajminta: Forgatás nélküli, takarónövényes tábláról származó, stabil szerkezetű és nem iszapolódik szét víz hatására. 
Jobb oldali talajminta: Hagyományos forgatásos-szántásos művelésű terület talaja, aminek a másodlagos szerkezete víz hatására szétiszapolódik. 

A SZIE Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszéke a tematikus kapcsolódó Talajtani, talajbiológiai szakbizottságokkal együtt (MTT, MTA DAB) kiemelten fontosnak tartja az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati tudás átadását és a tájékoztatást. 

 

Meghatározatlan