AM-FAO ösztöndíjprogram - beadási határidő 2019. február 28.

A MAGYAR KORMÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT, FAO-AM ÖSZTÖNDÍJAS PROGRAM

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

2019/20-as tanév

 

Kertészmérnök mester szak, MSc

Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Magyarország, Budapest, 1118 Villányi út 29-43.

http://kertk.szie.hu

https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/kerteszmernoki-mesterkepzesi-szak

(Jelentkezési kód: „M10”

Képzés neve: Kertészmérnök mesterszak

Végzettség: Okleveles kertészmérnök

Képzés célja:

A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.

A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.

Képzés időtartama: 4 félév

Teljesítendő kreditek száma: 120  

Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma Nyelvi követelmények: TOEFL iBT 65, PBT500, CBT200, IELTS overall score 5,5, CEFR B2.

 

Növényorvos mesterképzési szak (MSc)

Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Budapest, Magyarország

http://kertk.szie.hu

https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/novenyorvosi-mesterkepzesi-szak

(Jelentkezési kód:”M11”)

Képzés neve: Növényorvos mesterképzési szak

Végzettség: okleveles növényorvos

Képzés célja: A növénytermesztés több ezeréves története egyben a károsító szervezetek (kártevő állatok, kórokozók, gyomok) elleni védelem, azaz a növényvédelem története is. A növényvédelem korai szakasza szép számmal feljegyez vesztes csatákat, amelynek következménye hatalmas termésveszteség, éhínség, területek elnéptelenedése volt.

Növényvédelem nélkül ma sincs eredményes növénytermesztés. Az idők folyamán a növénytermesztés módszerei és a károsítók egyaránt megváltoztak, a védekezés lehetőségei jelentősen fejlődtek. Napjainkban a növényvédelem tudományosan megalapozott módszerei egyre inkább lehetővé teszik a károsítók elleni hatékony, egyben környezetkímélő védelmet és akár a biológiai növényvédelem területén a vegyszer nélküli növényorvoslást is. A sikeres növényvédelem feltételezi a növénytermesztési módszerek alapos ismeretét, a károsító szervezetek és a termesztett növény közötti kölcsönhatás elsajátítását, a növényvédelmi beavatkozás lehetőségeinek és kockázatának felmérését.

A képzésen kötelező 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése.

Képzés időtartama: 4 félév

Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit

Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma

Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

 

Letölthető jelentkezési lap