Linhart György Emlékérem kitüntetést kapott Dr. Palkovics László

2018. február 20-án a Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényen, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, a Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetéseinek átadása történt. A növénykórtan területén végzett több évtizedes kutató, oktató és szervező tevékenységéért Linhart György Emlékérmet kapott Dr. Palkovics László egyetemi tanár, a fiatal kollégáknak adható Vörös József Emlékérem kitüntetettje pedig Dr. Körösi Katalin adjunktus asszony.

Dr. PALKOVICS LÁSZLÓ
a Linhart György Emlékérem kitüntetettje

1960. május 1-én született Budapesten. 1985-ben szerzett okleveles kertészmérnöki, növényvédő mérnöki diplomát. Mivel a genetika is már nagyon korán felkeltette az érdeklődését, már az egyetemen, hallgató korában részt vett a szilva himlő vírussal szembeni rezisztencianemesítési programban. Ez szakmailag meghatározta az elkövetkezendő évtizedeit, hiszen utána 14 évig dolgozott a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban Gödöllőn. Részt vett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem doktori iskolájának oktatási és tudományos tevékenységében, diplomamunkás hallgatók munkájának irányításában. 2003-ban lett a Budapesti Corvinus Egyetem Növénykórtani Tanszékének tanszékvezetője. 2006-ban habilitált és még ugyanabban az évben az MTA doktora lett, majd a következő évben a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. Munkatársaival elsőként azonosította a Monilinia fructicola kórokozót import gyümölcsökből, elsőként írták le a Monilinia polystroma kórokozó európai megjelenését, a bakteriológia területéről elsőként írták le az Acidovorax citrulli megjelenését görögdinnyéről. Ugyancsak elsőként írták le hazánkban az Erwinia amylovora megjelenését csonthéjasokon, így kajszin, szilván és cseresznyeszilván.
Tagja, majd titkára volt az MTA Doktori Tanácsának, alelnöke a Magyar Növényvédelmi Társaságnak, több cikluson keresztül tagja az OTKA szakzsűriknek. Jelenleg elnöke az MTA Agrártudományok Osztálya, Növényvédelmi Bizottságának. rektorhelyettese a Szent István Egyetem Budai Campusának. Oktatói, kutatói, tehetséggondozói és iskolateremtő tevékenysége alapján érdemelte ki a Linhart György emlékérmet.

Dr. Körösi Katalin
a Vörös József Emlékérem kitüntetettje

1981-ben született Békésen. Egyetemi tanulmányait növényvédelem szakirányos hallgatóként a Szent István Egyetem jogelődjén, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végezte. 2005-ben felvételt nyert a Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskolájába. Doktori értekezését 2011-ben védte meg ‘Az indukált rezisztencia a napraforgó és kórokozója a Plasmopara halstedii kapcsolatában’ címmel.
2008-tól tudományos segédmunkatárs, 2012-től egyetemi adjunktusként tevékenykedik a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézetének Növénykórtani Csoportjában. Tulajdonostársa az egyetem spin-off cégének, a PlasmoProtect Kft.-nek. További kutatási területe a gabonafélék mikotoxintermelő gombáinak; elsősorban fuzárium és aszpergillusz fajoknak a vizsgálata klasszikus növénykórtani és molekuláris genetikai módszerek segítségével. Az egyetemen részt vesz a BSc és MSc szintű növénykórtani tárgyak oktatásában, továbbá növényorvos, mezőgazdasági mérnök és környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatók témavezetésében. Diplomaterves hallgatói igen sikeresen szerepelnek a Kari és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egy hallgatója elnyerte diplomamunkájával a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány díját.
Több idegen nyelvű közleménye jelent meg a szakma rangos külföldi folyóirataiban, amelyeket hazai és nemzetközi folyóiratokban idéznek.

(Fotók: Dr. Varga Ákos)