BIOFECTOR projekt 2 napos hazai záró-rendezvényéről

Az EU-FP-7-es keretprogram által támogatott BIOFECTOR projekt hazai zárórendezvényeire került sor a Szent István Egyetem. Kertészettudományi Karán 2017. június 26-án és 27-én. A program első napján a szakmai-tudományos eredményeket külföldi és hazai résztvevők mutatták be poszterek és előadások formájában. A rendezvényt dr. Pluhár Zsuzsanna, a Kertészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese nyitotta meg. Előadásában összegezte a projekt elért eredményeit, jelentőségét és a további lehetőségeket a Kar szakmai, tudományos munkájában. A bevezető előadást követően Markus Weimann, a németországi Hohenheim Egyetem vezető kutatója, ismertette a BIOFECTOR projekt célkitűzéseit, az Európai Unióból résztvevő 22 partner-intézményt, a projekt módszereit és az elért eredményeket a koordinátor intézmény képviseletében. A nemzetközi szabadföldi kísérleti hálózatban a bioeffektív megoldási lehetőségeket a résztvevők hazánkban paradicsomon, nemzetközi hálózatban pedig a búza és a kukorica növények bevonásával vizsgálják. A SzIE munkacsoportja, mely része a Nemzetközi Szabadföldi Kísérleti Hálózatnak is, két tanszék munkatársaiból áll. A munkacsoport további 4 európai partnerrel együttműködve a paradicsom-termesztést környezetbarát és fenntartható, ökológiai módszerekkel valósítják meg. Ehhez élő mikroorganizmusokat és egyéb élettelen, de bioeffektív módszereket is bevonnak. Az elért hazai eredményeket a Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszékéről dr. Biró Borbála, az Ökológiai és Fentartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékről pedig dr. Szalai Magdolna Zita mutatta be.

A délutáni program során folytatódott az elért eredmények bemutatása. Ebben a szekcióban kaptak helyet azok az eredmények, melyeket az egyetemi BSc, MSc, és PhD képzésekhez kapcsoltan a hallgatók a BIOFECTOR projekt keretében elértek. Mind a Kertészettudományi Kar, mind pedig a koordinátor németországi egyetem részéről értékes és tartalmas előadásokra, a szünetben pedig poszter-bemutatókra került sor. A fő témák - a talaj-növény rendszerek mikrobiális vizsgálatának eredményei - mellett bemutatták a talajvizsgálati módszerek alkalmazhatóságát, az organikus művelésnél használható abiotikus bioeffektív megoldásokat, és megismerhettük a hazai paradicsom-tájfajták minőségi tulajdonságait is, illetve azoknak az egészségre kedvezően ható antioxidáns összetételét is. Az előadásokat kérdések és a vélemények kifejtése, egyéb észrevételek követték, így megfogalmazódtak a további hazai és nemzetközi szintű együttműködési lehetőségek is.

A bioeffektor kezelésekkel környezetbarát és az ökológiai törvényszerűségeknek megfelelő növénytermesztési, kertészeti megoldásokat végezhetők. A kereskedelmi termékek egyik komponense élőlényekből áll, azaz olyan gombák és baktériumok alkotják, amelyek serkentik a növények növekedését, segítik a talaj tápanyagainak oldódását, részt vesznek azok mobilizálásában. Ezeket a szervezeteket természetes növényi kivonatok segítik és védik a környezeti stressz ellen. A mikroorganizmusok a védő, toleráló képességüket, a gazdanövény felé is átadják, és ezzel a tevékenységgel a műtrágyák és a nagy mennyiségben alkalmazott növényvédőszerek is kiválthatók vagy csökkenthetők. A projekt így eredményesen járul hozzá az ökológiai gazdálkodási lehetőségek és eredmények terjesztéséhez.

A kétnapos rendezvény 2. napját a Kertészettudományi Kar soroksári Kísérleti Üzemében és Tangazdaságában, az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék ágazatában beállított kísérletek megtekintése töltötte ki 2017. június 27-én. A BIOFECTOR projekt kísérleteinek prezentációjával kezdődött a nap dr. Szalai Zita előadásában. Bemutatásra került a kísérletek célja, az alkalmazott kezelések és azok kivitelezése, az ökológiai gazdálkodás során alkalmazható lehetséges módszerekkel, eljárásokkal együtt. Ezt követően a kísérleti területet és az ökológiai gazdálkodási ágazat további helyszíneit Ferschl Barbara mutatta be. Összességében a projektet lezáró rendezvényen elhangzottak is bizonyságát adták annak, hogy a bioeffektív megoldások a fenntartható gazdálkodás és az egészséges élet részét kell, hogy jelentsék.

A BIOFECTOR projekt (“Use of bioeffectors in European Crop production”) az EU-FP7-es keretprogram által támogatott kutatás, 22 európai partner részvételével (FP7/2007-2013), n° 312117 szám alatt. A projekt időtartama 60 hónap (01.09.2012-31.08.2017). Honlap: www.biofector.info

A rendezvényről készült fényképek:

Az ökológiai kezelésű területek bemutatása 2017. június 27-én