Oklevélátadó ünnepség az angol nyelvű kertészmérnöki mesterszakon végzett hallgatók részére a Kertészettudományi Karon

2017. június 29-én a Kertészettudományi Kar Nemzetközi Oklevélátadó Ünnepséget tartott a kertészmérnöki mesterképzési szak (MSc in Horticultural Engineering) angol nyelvű képzésén a 2016/17 tanév második felében végzett hallgatók részére.

Az ünnepség keretében idén 7 végzett okleveles kertészmérnök vehette át diplomáját, ebből 3 külföldi hallgató a Magyarország Kormánya által biztosított Stipendium Hungaricum ösztöndíj program keretében folytatta tanulmányait Karunkon 2015-2017 között.

Az ünnepi elnökség tagjai dr. Hegedűs Attila (dékán), Zámboriné dr. Németh Éva (szakfelelős), dr. Pluhár Zsuzsanna (tudományos és nemzetközi dékánhelyettes) és dr. Erős-Honti Zsolt (oktatási dékánhelyettes) voltak.

Okleveles kertészmérnök diplomát szerzett hallgatóinknak ezúton is gratulálunk!

Az angol nyelvű kertészmérnöki mesterszakon végző hallgatók

2-3. kép: Diplomaátadás

4. kép: A végzős évfolyam: új okleveles kertészmérnök életpályák kezdete