Az Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szak tanterve

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma*
(kontakt óraszám)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

 
1. szemeszter (I. évf.)
 

Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

Székely Géza

36 (12)

4

V

 

Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai

Szalai Zita

36 (12)

4

V

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei I.

Pusztai Péter

24 (8)

4

V

 

Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés

 

24 (8)

4

V

 

Szakmai gyakorlat I.

 

40 (40)

13

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

160 (80)

29

 
 
2. szemeszter (I. évf.)
 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei II.

Pusztai Péter

24 (8)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere

Roszik Péter

36 (12)

4

V

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés I.

Szalai Zita

24 (8)

3

V

 

Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései

Roszik Péter

36 (12)

4

V

 

Szakmai gyakorlat II.

 

40 (40)

15

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

160 (80)

30

 
 
3. szemeszter (II. évf.)
 

Agroökológiai gyomszabályozás

 

24 (12)

5

V

 

Ökológiai szemléletű állattenyésztés I.

Szalay István

24 (12)

5

V

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés II.

Divéky Ertsey Anna

24 (12)

5

V

 

Tápanyagutánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben

 

24 (12)

5

V

 

Szakszeminárium, szakdolgozat I.

Ersteyné Peregi Katalin

30 (8)

9

i.a.

"A" tárgyak összesen:  

126 (56)

25

 
Szabadon választható tárgy:  

24 (24)

4

V

ÖSSZESEN:  

150 (80)

33

 
 
4. szemeszter (II. évf.)
 

Ökológiai szemléletű állattenyésztés II.

Pusztai Péter

24 (12)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés III.

Szalai Zita

24 (12)

4

Sz

 

Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás

 

24 (12)

5

V

 

Szakszeminárium, szakdolgozat II.

Pusztai Péter, Gál Izóra

34 (20)

11

i.a.

 "A" tárgyak összesen:  

106 (56)

24

 
 Szabadon választható tárgy:  

24 (24)

4

V

 ÖSSZESEN:  

130 (80)

28

 

*A félévi óraszám a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli, tanrendszerű és egyéni időráfordítások összessége (tanóra, konzultáció, irodalomkutatás, és önálló tanulmányi kutatási tevékenység).

Szabadon választható tárgyak

Tárgy kódja

Tárgy neve

Tantárgyfelelős

Félévi óraszám

Kredit
érték

Számonkérés módja

 

Biodinamikus gazdálkodás

Szépkuthy Katalin

24 (24)

4

V

 

Falusi turizmus az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

Papp Ilona

24 (24)

4

V

 

Ökológiai szemléletű szőlőtermesztés

 

24 (24)

4

V

 

Permakultúra

Szalai Zita

24 (24)

4

V