Környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök szak

A képzés célja

Olyan, környezeti adatelemzésben és kísérlettervezésben jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra, terepi felmérések és nagyszabású kísérletsorozatok megtervezésére, monitoring rendszerek működtetésére és környezeti adatok kezelésére, értékelésére képesek.

A részvétel feltételei:  A képzésben mesterképzési szakon vagy egységes osztatlan képzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt az alábbi esetek valamelyike szerint:

a) agrár képzési területen szerzett oklevél és mérnök szakképzettség;

b) környezetmérnöki vagy műszaki földtudományi alapképzési szakon szerzett oklevél esetén további feltétel 5 kredit értékben agrár képzési területi ismeretek megszerzése a képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint), kivéve, ha a jelentkező számottevő agrártudományi publikációs tevékenységgel, vagy 2 évet meghaladó, munkaviszonyban szerzett mezőgazdasági szakmai tapasztalattal, vagy más módon igazolt agrártudományi szakértői, kutatói, oktatói tevékenységgel rendelkezik;

c) egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki szakképzettséget adó oklevél esetén műszaki tudományterületen doktori fokozat megléte;egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél esetén további feltétel környezetmérnöki vagy földtudományi mérnöki mesterképzésben szerzett oklevél.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Környezeti adatbázisok, térinformatika, Kör5nxezeti monitoring és adatelemzés, Kísérlettervezés és értékelés, Biostatisztika, Globális környezeti problémák és a bioszféra ökológiája, Alkalmazott ökológia.

Képzési jellemzők

Kezdete: 2018. február 19.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszín: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltségi díj: 190.000 Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja:

A képzés 2 féléve során összesen 9 db kollokviumra, 1 db gyakorlati jegy megszerzésére, majd pedig 1 db komplex szigorlatra kerül sor, amely a záróvizsga részét képezi, továbbá 1 db diplomamunkát kell benyújtani és azt nyilvános előadást követően megvédeni.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt tárgyak teljesítése
  • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Záróvizsga részei:

  • szóbeli szaktárgyi komplex vizsga a két félév során tanult ismeretek alapján
  • a diplomamunka sikeres megvédése.

Záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére adott érdemjegy meghatározásánál figyelembe vételre kerül a bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy.

A záróvizsga érdemjegye a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára és a diplomamunka védésre adott érdemjegy egy tizedes jegyre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2018. január 26.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Dr. Ladányi Márta egyetemi docens, szakfelelős
Biometria és Agrárinformatika Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7261
E-mail: Ladanyi.Marta@kertk.szie.hu

A képzés mintatanterve