Meghirdetett képzések

2018 pótfelvételi eljárás

2018 szeptemberében induló alapképzések

2018 szeptemberében induló mesterképzések

2018 szeptemberében induló határon túli kihelyezett képzések

2018 februárban induló mesterképzések

Szakirányú továbbképzések

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi
díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki1
(magyar nyelven) (Budapest)

250.000 Ft

7

20 < 150

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki1
(angol nyelven) (Budapest)

250.000 Ft

7

10 < 25

A N állami ösztöndíjas
vagy önköltséges
kertészmérnöki1 (magyar nyelven) (Gödöllő) 250.000 Ft 7 15 < 50

A

L

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki2 (Budapest)

250.000 Ft

7

20 < 70

A L állami ösztöndíjas
vagy önköltséges
kertészmérnöki2 (Gödöllő) 250.000 Ft 7 15 < 50

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

szőlész-borász
mérnöki

250.000 Ft

7

20 < 120

A

L

állami ösztöndíjas vagy önköltséges

szőlész-borász
mérnöki

250.000 Ft

7

15 < 45

1Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti biotechnológia és növénynemesítés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.
2Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.

Minden alapképzésen kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Érettségi vizsgakövetelmények (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon keresztül 2018. február 15-ig.
Jelentkezés hitelesítésének határideje: 2018. február 20.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát, így a pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány), és a többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumokat (fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány) mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát az Oktatási Hivatal részére a lent olvasható határidőig kell benyújtani az alábbi módok valamelyikén:

  • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi);
  • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

Kötelező beküldeni:

  • az érettségi bizonyítványt (a 2006. január 1. előtt érettségizők esetében),
  • az érettségi tanúsítványt,
  • a felsőfokú oklevelet,
  • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását.

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

  • a középiskolai bizonyítvány.

A többletpontok számításához szükséges lehet:

  • a nyelvtudás igazolása (kivéve a 2003. január 1. utáni államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok),
  • a tanulmányi és művészeti versenyeredmények igazolása,
  • a felsőoktatási szakképzés igazolása,
  • a szakképesítés igazolása,
  • a sporteredmény igazolása,
  • a hátrányos helyzet igazolása,
  • a fogyatékosság igazolása,
  • a gyermekgondozás igazolása.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatainak végső benyújtási határideje: 2018. július 11. A dokumentummásolat(ok) pótlásáról bővebb információ a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban található.

Felvételi pontok számítása az alapszakokon (BSc)

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

támogatott

4

5 < 8

M

N

önköltséges

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

400.000 Ft

4

5 < 10

M

L

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1, 4

támogatott

4

5 < 10

M

L

önköltséges

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1, 4

400.000 Ft

4

5 < 10

M N állami ösztöndíjas mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2
támogatott 4 5 < 9

M

N

önköltséges

mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2

400.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

növényorvosi

támogatott

4

5 < 20

M

N

önköltséges

növényorvosi

400.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

támogatott

4

5 < 15

M

N

önköltséges

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

400.000 Ft

4

5 < 10

M L állami ösztöndíjas

szőlész-borász mérnöki3, 4

támogatott 4 5 < 10
M L önköltséges

szőlész-borász mérnöki3, 4

400.000 Ft 4 5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializációk: növényi biotechnológia.
3Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
4A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez (pl. oklevél másolata, nyelvvizsga másolata, OTDK igazolás, sporteredmény igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása). Azon dokumentumok másolatait, amelyek a jelentkezés benyújtásakor, azaz legkésőbb 2018. február 15-ig nem álltak még a jelentkező rendelkezésére (pl. felsőfokú oklevél, többletpontok igazolása stb.) legkésőbb 2018. július 11-ig kell benyújtani.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon 2018. február 15-ig.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2018. február 20.

A dokumentumok pótlásának módja:

  • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190);
  • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi)

A 2018. évi általános felvételi eljárásban az írásbeli vizsga és a motivációs elbeszélgetés 2018. június 4. és 8. között kerül lebonyolításra (a jelentkezőt - függetlenül a megjelölt szakok számától - csak az egyik vizsganapra hívjuk be).

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2018. június 8-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon

2018 szeptemberében induló határon túli kihelyezett képzések

pzési

forma

Munka-

rend

Finanszírozási

forma

Választható szakok

Önköltségi

díj/félév

Képzési idő

(félév)

Irányszám

(min. < max.)

A

L

állami ösztöndíjas

vagy önköltséges

kertészmérnöki1

(Beregszász)1-6

250.000 Ft

7

10 < 35

A

L

állami ösztöndíjas

vagy önköltséges

kertészmérnöki1

(Révkomárom)1-6

250.000 Ft

7

10 < 35

A L állami ösztöndíjas

vagy önköltséges
kertészmérnöki1 (Zenta)1-6 250.000 Ft 7 10 < 60

1Érettségi vizsgakövetelmények (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.
2Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy:  élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
3Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.
4Szakmai előkészítő tárgy:  elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
5A felvételi pontok számítása a felsőoktatási felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján történik, kivéve, ha a jelentkező által a felvételi kérelmében megjelölt képzés képzési helye szerinti országban megszerzett érettségi bizonyítványában, vagy azzal egyenértékű dokumemtumban a felsoroltak közül nem szerepel legalább két érettségi vizsgatárgy. Ebben az esetben a pontszámítás a 400+100 pontos rendszerben a jelentkező középiskolai év végi eredményeinek számtani átlagából (60%) és az érettségi átlagából (40%) történik. A jelentkező két érettségi tárgya közül az egyik tárgy legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben szerzett, a munkáltató(k) által igazolt szakmai tapasztalattal kiváltható. A szakmai gyakorlat igazolása történhet magyar nyelven, vagy a képzési hely szerinti ország hivatalos nyelvén, de utóbbi esetben az igazolásról hitelesített fordítás szükséges. Legalább 5 éves szakmai tapasztalat igazolása esetén a pontszámítás során kiváltott érettségi tárgy szempontjából a szakmai tapasztalat 100 %-nak minősül.
6Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2018. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2017. november 28-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 60317/2017/FOKT) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - a kertészmérnöki képzés esetén ez 280 pont.
7A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Jelentkezés módja: a kar által kibocsátott jelentkezési lapon 2018. augusztus 24-ig.
Jelentkezési lap (word.doc)
A jeletkezési lap leadandó: 

  • Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola
  • Zenta, Thurzó Lajos Közművelődési Központ
  • Révkomárom, Karvai Szakközépiskola és Pro Selye Univerzitas N.O.

Csatolandó dokumentumok:

  • az érettségi bizonyítványt,
  • az érettségi tanúsítványt,
  • középiskolai bizonyítvány minden évét.

 

Képzési
forma

Munka-
rend

Finan-
szírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj

Képzési idő (félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

A

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 támogatott 4 5 < 20
M N K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 400.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

N A

növényorvosi

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

növényorvosi

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A

szőlész-borász mérnöki3

támogatott 4 5 < 15
M N K

szőlész-borász mérnöki3

400.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

L

A

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

támogatott

4

5 < 20

M

L

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

400.000 Ft/félév

4

5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializáció: növényi biotechnológia.
3Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
4A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

Jelentkezési határidő: 2017. november 15. A jelentkezést elektronikus formában lehet benyújtani a www.felvi.hu honlapon keresztül (e-felvételi). A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. november 20.

A mesterképzésekre a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi, vagy a bolognai képzési rendszerben szerzett legalább BSc szintű végzettséggel rendelkezők vagy azt 2018. január 11-ig megszerzők jelentkezhetnek.

Az írásbeli felvételi vizsgák és a motivációs elbeszélgetések 2017. december 18-20. között kerülnek megtartásra, a jelentkezőket a pontos időpontról és helyszínről e-mail üzenet útján értesítjük.

Csatolandó dokumentumok

A mesterképzésre történő felvétel feltétele felsőfokú oklevél megléte.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása.

A mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítéséről igazolást szükséges benyújtani, amennyiben a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése (a csatolandó dokumentumok között szereplő felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására vonatkozó igazolás kérés ezen dokumentum csatolására vonatkozik).

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb 2018. január 11-ig kell feltölteni az E-felvételi felületére. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre.

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2017. december 1-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Bővebb információ a felvételi eljárásról a www.felvi.hu honlapon található.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szakon

Munka-
rend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltségi díj összege (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám
(min. < max.)

Kezdési idő (félév)

L

K

agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L K biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök / biológiai talajerő-gazdálkodási szakember

200.000 Ft

2 15 < 30 február

L

K

borkereskedelmi/ borkereskedelmi szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február és szeptember

L

K

dísznövényalkalmazási/ dísznövényalkalmazási szakmérnök

160.000 Ft

2

10 < 30

február és szeptember

L

K

faiskolai termesztési/ faiskolai termesztési szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L K

favizsgáló és faápoló/favizsgáló és faápoló szakmérnök

200.000 Ft 2 15 < 30 február és szeptember
L K

fenntartható mezőgazdasági szakmérnök / fenntartható mezőgazdasági szakember

200.000 Ft 2 15 < 20 február

L

K

gombatermesztési szakmérnök/ gombatermesztési szaktanácsadó

190.000 Ft

4

15 < 30

szeptember

L

K

gyógynövényismerő és -felhasználó/ gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök

210.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L

K

gyűjteményes kertek kezelése/ gyűjteményes kertek kezelése szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L

K

kertészeti vállalkozásfejlesztési/ kertészeti vállalkozásfejlesztési szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február és szeptember

L

K

környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február

L

K

ökológiai gazdálkodó/ ökológiai gazdálkodó szakmérnök

190.000 Ft

4

10 < 30

február és október

L

K

vidékfejlesztési menedzsment és marketing/ vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

160.000 Ft

4

12 < 30

február és szeptember

Jelentkezési határidő:

  • februárban induló képzések esetén: 2018. január 26.
  • szeptemberben induló képzésekre: 2018. augusztus 21.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma

2018 pótfelvételi eljárás

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

A

N

önköltséges

kertészmérnöki
(angol nyelven) 1

250.000 Ft

7

1 < 10

A

N

önköltséges

kertészmérnöki
(magyar nyelven) 1

250.000 Ft

7

1 < 30

A

N

önköltséges

szőlész-borász mérnöki

250.000 Ft

7

1 < 20

A

L

önköltséges

kertészmérnöki 1

250.000 Ft

7

1 < 30

A L önköltséges szőlész-borász mérnöki 250.000 Ft 7 1 < 20

M

N

önköltséges

kertészmérnöki (angol nyelven) 2

400.000 Ft

4

1 < 5

M

N

önköltséges

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven)

400.000 Ft

4

1 < 5

M

N

önköltséges

növényorvosi

400.000 Ft

4

1 < 10

M

N

önköltséges

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

400.000 Ft

4

1 < 10

M

L

önköltséges

kertészmérnöki 2, 5

400.000 Ft

4

1 < 10

M L önköltséges

szőlész-borász mérnöki 4, 5

400.000 Ft 4 1 < 10

1Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti biotechnológia és növénynemesítés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.
Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
3 Választható specializációk: növényi biotechnológia.
4 Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés, borbírálói, szőlőtechnológia, növényvédelem.
5 A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:három hét/félév.

További információk ITT érhetők el.