Meghirdetett képzések

2017 szeptemberében induló alapképzések

2017 szeptemberében induló mesterképzések

2017 februárban induló mesterképzések

Szakirányú továbbképzések

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi
díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki1
(magyar nyelven)

250.000 Ft

7

20 < 150

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki1
(angol nyelven)

250.000 Ft

7

10 < 25

A

L

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

kertészmérnöki2

250.000 Ft

7

20 < 70

A

N

állami ösztöndíjas
vagy önköltséges

szőlész-borász
mérnöki

250.000 Ft

7

20 < 105

A

L

állami ösztöndíjas vagy önköltséges

szőlész-borász
mérnöki

250.000 Ft

7

15 < 45

1Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti biotechnológia és növénynemesítés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.
2Választható specializációk: dísznövénytermesztés és faiskolai, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészeti vállalkozásfejlesztés, környezetgazdálkodás, precíziós kertészeti technológák, ökológiai gazdálkodás és természetvédelem, szőlészet, zöldségtermesztés.

Minden alapképzésen kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Érettségi vizsgakövetelmények (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (angol vagy német) v. szakmai előkészítő tárgy.
Szakmai előkészítő tárgy:  elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon keresztül 2017. február 15-ig.
Jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. február 20.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát, így a pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány), és a többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumokat (fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány) mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát az Oktatási Hivatal részére a lent olvasható határidőig kell benyújtani az alábbi módok valamelyikén:

  • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi);
  • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok (pl. érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány stb.) másolatainak végső benyújtási határideje: 2017. július 12. A dokumentummásolat(ok) pótlásáról bővebb információ a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban található.

Felvételi pontok számítása az alapszakokon (BSc)

Képzési
forma

Munka-
rend

Finanszírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj/félév

Képzési idő
(félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

támogatott

4

5 < 10

M

N

önköltséges

kertészmérnöki
(angol nyelven)1

400.000 Ft

4

5 < 8

M

L

állami ösztöndíjas

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

támogatott

4

5 < 7

M

L

önköltséges

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

400.000 Ft

4

5 < 10

M N állami ösztöndíjas mezőgazdasági biotechnológus
(magyar nyelven)2

támogatott

4 5 < 8
M N önköltséges mezőgazdasági biotechnológus
(magyar nyelven)2
400.000 Ft 4 5 < 10
M N állami ösztöndíjas mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2
támogatott 4 5 < 8

M

N

önköltséges

mezőgazdasági biotechnológus
(angol nyelven)2

400.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

növényorvosi

támogatott

4

5 < 13

M

N

önköltséges

növényorvosi

400.000 Ft

4

5 < 10

M

N

állami ösztöndíjas

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

támogatott

4

5 < 8

M

N

önköltséges

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

400.000 Ft

4

5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializációk: növényi biotechnológia.

Levelező tagozaton a hallgatók tanóráira tömbösítve, szorgalmi időszakban munkanapon, 3 x 1 hét alkalommal kerül sor.

A mesterképzési szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez (pl. oklevél másolata, nyelvvizsga másolata, OTDK igazolás, sporteredmény igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása). Azon dokumentumok másolatait, amelyek a jelentkezés benyújtásakor, azaz legkésőbb 2016. február 15-ig nem álltak még a jelentkező rendelkezésére (pl. felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány stb.) legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani.

Jelentkezés módja: e-felvételivel a www.felvi.hu honlapon 2017. február 15-ig.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. február 20.

A dokumentumok pótlásának módja:

  • postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190);
  • elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel (e-felvételi)

A 2017. évi általános felvételi eljárásban az írásbeli vizsga és a motivációs elbeszélgetés 2017. június 19. és 23. között kerül lebonyolításra (a jelentkezőt - függetlenül a megjelölt szakok számától - csak az egyik vizsganapra hívjuk be).

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Hivatala (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2016. június 15-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Képzési
forma

Munka-
rend

Finan-
szírozási
forma

Választható szakok

Önköltségi díj

Képzési idő (félév)

Irányszám
(min. < max.)

M

N

A

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

kertészmérnöki
(magyar nyelven)1

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M N A mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 támogatott 4 5 < 20
M N K mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven)2 400.000 Ft/félév 4 5 < 10

M

N A

növényorvosi

támogatott

4

5 < 30

M

N

K

növényorvosi

400.000 Ft/félév

4

5 < 15

M

N

A

ökológiai gazdálkodási
mérnöki

támogatott

4

5 < 20

M

N

K

ökológiai gazdálkodási mérnöki

400.000 Ft/félév

4

5 < 10

1Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.
2Választható specializáció: növényi biotechnológia.

Jelentkezési határidő: 2016. november 15. A jelentkezést elektronikus formában lehet benyújtani a www.felvi.hu honlapon keresztül (e-felvételi). A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2016. november 23.

A mesterképzésekre a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi, vagy a bolognai képzési rendszerben szerzett legalább BSc szintű végzettséggel rendelkezők vagy azt 2017. január 10-ig megszerzők jelentkezhetnek.

Az írásbeli felvételi vizsgák és a motivációs elbeszélgetések 2016. december 20-án és 21-én kerülnek megtartásra, a jelentkezőket a pontos időpontról és helyszínről e-mail üzenet útján értesítjük.

Csatolandó dokumentumok

A mesterképzésre történő felvétel feltétele felsőfokú oklevél megléte.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása.

A mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítéséről igazolást szükséges benyújtani, amennyiben a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése (a csatolandó dokumentumok között szereplő felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására vonatkozó igazolás kérés ezen dokumentum csatolására vonatkozik).

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatát legkésőbb 2017. január 10-ig kell feltölteni az E-felvételi felületére. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok másolatát postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre.

A bemeneti szakok között pótlólagos kreditérték beszámításúként szereplő szakok, illetve más bemeneti szakok esetében a kreditelismerési eljáráshoz a szükséges dokumentumokat a megfelelő formanyomtatványon a kar Dékáni Titkársága (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)  részére kell benyújtani 2016. december 1-ig. A bemeneti szakokról és a kreditelismerési eljárásról bővebb információ az egyes mesterképzéseknél olvasható.

Bővebb információ a felvételi eljárásról a www.felvi.hu honlapon található.

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Kertészmérnöki mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek a Növényorvosi mesterképzési szakon

Felvételi pontok számítása és belépési feltételek az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon

Munka-
rend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltségi díj összege (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám
(min. < max.)

Kezdési idő (félév)

L

K

agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L

K

borkereskedelmi/ borkereskedelmi szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február és szeptember

L

K

dísznövényalkalmazási/ dísznövényalkalmazási szakmérnök

160.000 Ft

2

10 < 30

február és szeptember

L

K

faiskolai termesztési/ faiskolai termesztési szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L K

favizsgáló és faápoló/favizsgáló és faápoló szakmérnök

200.000 Ft 2 15 < 30 február és szeptember

L

K

gombatermesztési szakmérnök/ gombatermesztési szaktanácsadó

190.000 Ft

4

15 < 30

szeptember

L

K

gyógynövényismerő és -felhasználó/ gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök

210.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L

K

gyűjteményes kertek kezelése/ gyűjteményes kertek kezelése szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

szeptember

L

K

kertészeti vállalkozásfejlesztési/ kertészeti vállalkozásfejlesztési szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február és szeptember

L

K

környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök

190.000 Ft

2

15 < 30

február

L

K

ökológiai gazdálkodó/ ökológiai gazdálkodó szakmérnök

190.000 Ft

4

10 < 30

február és szeptember

L

K

talajerőgazdálkodás/ talajerőgazdálkodás szakmérnök

190.000 Ft

4

15 < 30

szeptember

L

K

vidékfejlesztési menedzsment és marketing/ vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

160.000 Ft

4

12 < 30

február és szeptember

Jelentkezési határidő:

  • februárban induló képzések esetén: 2017. január 27.
  • szeptemberben induló képzésekre: 2017. augusztus 21.

Jelentkezési lap:

kitölthető űrlap formátum
kézi/gépi kitöltés formátuma