Előzetes tájékoztató a záróvizsgáról

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

 

Az idei évben a járványügyi vészhelyzet miatt speciális szabályok vonatkoznak a záróvizsga lebonyolítására. A hatályos rektori utasítás szerint a komplex vizsgát, záróvizsgát és védést egy napon kell lebonyolítanunk, így kérem erre készüljenek a tételek tanulása során. A záróvizsga idejére a hallgatók az egyetem területére beléphetnek, ezért személyes jelenléttel történik a vizsgáztatás. Egy teremben a bizottsággal együtt legfeljebb öt fő tartózkodhat, ezért a hallgatók pontos időbeosztását is elkészítjük, és az abszolutóriumot szerzett hallgatókat ezek szerint fogjuk a vizsgákra behívni. Erről később részletes tájékoztatást adunk.

Előzetes tájékoztatásul az alábbiakban adjuk meg, hogy az egyes képzések mely napokon fognak záróvizsgát tenni. Azon szakok esetében, ahol a hallgatói létszám miatt két napon zajlik a záróvizsgáztatás, a hallgatók természetesen csak egy napon fognak vizsgát tenni.

 

Kertészmérnök BSc: 2020.06.08.
Környezetgazdálkodási mérnök BSc: 2020.06.09.
Szőlész-borász BSc: 2020.06.09 és 10.
Mezőgazdasági biotechnológus MSc: 2020.06.08.
Növényorvos MSc: 2020.06.10. és 11.
Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc: 2020.06.08.
Szőlész-borász mérnök MSc: 2020.06.11. és 12.
Kertészmérnök MSc: 2020.06.10. és 11.
Biológiai talajerő-gazdálkodási szakirányú továbbképzési szak: 2020.06.08.
Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak: 2020.06.08.
Gyógynövényismerő és -felhasználó szakirányú továbbképzési szak: 2020.06.08.

A részletes, névre szóló beosztást a vizsgázó hallgatók záróvizsgára bocsáthatóságának megállapítását követően tesszük közzé.

 

Dr. Geösel András
egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes
SZIE - Kertészettudományi Kar
H-1118 Budapest, Villányi út 29-43

magyar