Oklevélátadó Ünnepélyes Kari Tanács a Kertészettudományi Karon - 2018. február 7.

2018. február 7-én a Kertészettudományi Kar Oklevélátadó Ünnepélyes Kari Tanácsülést tartott a 2016/2017. tanév második felében és a 2017/2018. tanév első felében végzett hallgatóknak.

Karunkon az elmúlt évben 280 hallgató fejezte be tanulmányait. Diplomát szerzett az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapképzési szakon 9 fő, a kertészmérnöki alapképzési szakon 61 fő, a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakon 62 fő, a szőlész-borász mérnöki alapképzési szakon 25 fő, a kertészmérnöki mesterképzési szakon angol és magyar nyelvű képzésben 18 fő, a növényorvosi mesterképzési szakon 42 fő, a kertészmérnök főiskolai képzésen 3 fő, a kertészmérnöki felsőoktatási szakképzési szakon 12 fő, a favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon 15 fő. Két határon túli konzultációs központunkban összesen 33-an szereztek diplomát.

Krámer Mária Antónia 1987-ben végrendeletileg alapítványt hozott létre, melynek célja a Kertészettudományi Kar fiatal pályakezdő egyetemi oktatói és kutatói által felmutatott magas szintű tudományos eredmények, a kiemelkedő oktató–kutató munka, valamint a karon kimagasló eredménnyel diplomázó hallgatóknak az elismerése. Az oktatói kitüntetéséket ez évben a kuratórium egyhangú döntéssel Dr. Mosonyi István Dániel adjunktus, a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék munkatársa, valamint Dr. Tóth Annamária tanársegéd, a Növénykórtani Tanszék munkatársa részére adományozta. Az Alapítvány hallgatói díját a kuratórium egyhangú döntéssel Ardai Dalma környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakon, Borbély Csaba növényorvos mesterképzési szakon és Iváncsik Bence kertészmérnöki alapképzési szakon végzett hallgatók részére adományozta.

A Kar vezetése őszintén megbecsüli a határon túli tagozatokon dolgozó oktatók, közöttük a kar oktatói mellett társkonzulensként tevékenykedő határon túli kollégák munkáját. Az idei évben Pályi Béla beregszászi oktatónk valamint dr. Sánta Róbert zentai oktatónk kapott elismerő oklevelet magas szinten folytatott, a hallgatók és a kollégák megbecsülését kiérdemlő színvonalas munkájáért.

Diplomát szerzett hallgatóinknak és kitüntetettjeinknek ezúton is gratulálunk!